Polacy ratujący Żydów z powiatu brzeskiego

Z wdzięcznością pamiętamy o ludziach, którzy – ryzykując nie tylko własnym życiem, lecz również życiem swoich rodzin, obawiając się nie tylko Niemców, lecz również sąsiadów – ratowali Żydów w latach Zagłady. W Brzesku i powiecie brzeskim było ich niemało. Zbieramy informację o tych, którzy zostali odznaczeni tytułem „Sprawiedliwy wśród narodów świata” i tych, którzy w zasadzie nie są znani. Cześć ich pamięci.

01 Wojciech Kotfis z Uszwi

W latach 2002-2004 uczniowie Publicznego Gimnazjum w Uszwi pod kierunkiem mgr Teresy Czesak realizowali projekt edukacyjny „Pamięć ocala narody” związany z przygotowaniem młodzieży do odsłonięcia tablicy upamiętniającej rozstrzelanie w maju 1944 r. mieszkańca Uszwi Wojciecha Kotfisa oraz żydowskiej rodziny Goldbergerów...

Więcej
02 Franciszek Musiał, ksiądz Aleksander Osiecki i rodzina Stalmach

Oskar Haber urodził się 8 marca 1910 roku w Brzeźnicy k. Dębicy w ortodoksyjnej żydowskiej rodzinie, miał 9 rodzeństwa. Rodzina miała gospodarstwo rolne – konie, krowy, kawałek ziemi. Byli jedyną żydowską rodziną we wsi. Oskar był polskim patriotą, świadomie poszedł...

Więcej
03 Piotr i Janina Ogonkowie

Gizela Levy z domu Epstein urodziła się w 1935 roku w Tarnowie. Jej rodzice Sara i Mosze oraz jej młodsza siostra Sabina zostali w czasie wojny zamordowani przez Niemców - rodzina ocalonej do dziś usiłuje ustalić okoliczności tego zdarzenia. Gizela ukrywała się u ciotki Blanki w Krakowie, ale niezbędne...

Więcej
04 Rodzina Mików z Zaborowa

Paweł Mika (1897-1958) mieszkał z żoną Karoliną z domu Majka (1901-1945) i czwórką dzieci, Stefanem (1927-2013) i młodszymi Genowefą, Marią i Janem w Zaborowie, niewielkiej wsi w powiecie brzeskim. Dom Państwa Mików znajdował się z dala od centrum wsi, na...

Więcej
05 Jan Wojciech i Maria Flądro z Dębna

W poprzednim artykule wspominałem osoby pochodzące z gminy Dębno, które w czasie II Wojny Światowej niosły pomoc Żydom ukrywającym się przed niemieckim najeźdźcą. Wśród nich zabrakło dwóch osób- Jana Wojciecha i Marii Flądro. Nie była to pomyłka, lecz celowy zabieg,...

Więcej
06 Mieszkańcy gminy Dębno, którzy nieśli pomoc Żydom w latach wojny

Badając historię gminy Dębno w okresie 1939-1945, można natknąć się na różnego typu wzmianki, bądź wspomnienia tyczące się pomocy udzielanej ukrywającym się Żydom przez lokalnych mieszkańców. Na wstępie należy zaznaczyć iż, przed wybuchem wojny Izraelici byli nieodłącznym elementem naszej gminy,...

Więcej
07 Stefania, Eugeniusz, Irena i Helena Łoza

Pochodzący z okolic Lwowa Bazyli Łoza (1879-1939) i Stefania Duda (1890-1987) przez większość życia mieszkali w Brzesku; to tu wychowali szóstkę swoich dzieci. Ślubne zdjęcie Bazylego i Stefanii Łozów, z archiwum Heleny Skrobotowicz (za pośrednictwem strony brzesko.ws) Bazyli zmarł w...

Więcej
08 Jan Wiktor Brzeski

Jan Wiktor Brzeski urodził się w Brzesku 17 lipca 1909 roku. Jego ojciec, Jan Władysław Brzeski był nie tylko lekarzem, lecz również burmistrzem Brzeska i wybitnym działaczem społecznym. Syn też został lekarzem. Chociaż w latach II wojny światowej Jan Władysław...

Więcej
09 Stefan i Maria Łaszkiewicz

Stefan Łaszkiewicz (22.01.1891 – 01.11.1963) i  Maria Jadwiga Łaszkiewicz z domu Wręga (21.11.1900-30.03.1978) mieszkali w Borzęcinie. Stefan był kolejarzem, a Maria nauczycielką. W łatach wojny przez ponad 2 lata ukrywali w swoim domu Żydówkę Miriam Redner z synem Ryszardem. Stefan...

Więcej
010 Julia Piękosz, Emilia Hynek- Piękosz

Artykuł autorstwa Lucjana Kołodziejskiego 18 lutego 2019 r. zmarła Emilia Piękosz Hynek. Była ostatnią spośród siedmiu Sprawiedliwych Borzęcanką, noszącą tak zaszczytny tytuł. Zapomniana. Przed kilkunastu laty przeprowadziłem z nią wywiad na temat pomocy udzielonej przez jej matkę ukrywającej się przed...

Więcej
011 Genowefa Smajdo

Rachel (Rozalia) Schrank (później Anna Bratko, 1922-1995) urodziła się w Borzęcinie jako córka Szymona Schranka i Erny z domu Sattler. Miała starszą siostrę Blumę (1917-2008) i młodszego brata Maksa (Mariana,1925-1942). Ojciec Szymon zmarł w szpitalu w Tarnowie w 1936 roku...

Więcej
012 Tomasz i Maria Bielowie

Autorki: Karolina Korwin, Hanna Pajor, szkoła podstawowa im. Kazimierza Brodzińskiego w Wojakowej. Nagroda główna w V edycji konkursu „Znamy wasze imiona. Przywracanie pamięci o przedwojennej żydowskiej społeczności Brzeska i powiatu brzeskiego”. „Przeżyliśmy naprawdę zły czas. Na szczęście nie znaleźli uciekinierów,...

Więcej
013 Stefania i Tadeusz Zapiórowie

Autorki: Martyna Bodek, Anna Maciaś, Sabina Jaworska, szkoła podstawowa im. Kazimierza Brodzińskiego w Wojakowej. Nagroda główna w V edycji konkursu „Znamy wasze imiona. Przywracanie pamięci o przedwojennej żydowskiej społeczności Brzeska i powiatu brzeskiego”. „Człowiek został stworzony dla człowieka, aby człowiek...

Więcej
014 Opowieść o życiu i przetrwaniu Reginy Riegelhaupt-Kempińskiej

Autorki: Maria Prusak, Karolina Szewczyk, szkoła podstawowa im. Kazimierza Brodzińskiego w Wojakowej. Nagroda główna w V edycji konkursu „Znamy wasze imiona. Przywracanie pamięci o przedwojennej żydowskiej społeczności Brzeska i powiatu brzeskiego”. Zagłada, Holocaust, Shoah – wszystkie te słowa mają podobne...

Więcej