Historia Żydów Brzeska i powiatu brzeskiego

Trudno określić czas osiedlenia się Żydów w Brzesku i powiecie brzeskim. Najprawdopodobniej nie było ich tutaj do końca wieku XV, natomiast na pewno mieszkali już w wieku XVIII. 

01 Żydowska społeczność Borzęcina 1817-1942

Autor Lucjan Kołodziejski.        Dziś Żydów w Borzęcinie  nie ma. Zostały tylko puste domy, pełne innych ludzi. Domy - ostatni  świadkowie  ich obecności. Holocaust oznaczał zagładę Żydów i ich kultury również w Borzęcinie. Żyją tutaj już nieliczni, pamiętający  ich  pojedyncze...

Więcej
02 Żydowscy radni miasta Brzeska, 1927

W ciągu kilkuset lat w Brzesku mieszkali Polacy i Żydzi. Już w roku 1837 Żydzi stanowili dwie trzeci mieszkańców miasta (734 katolików i 1452 Izraelitów), i takie proporcje utrzymywały się do roku 1912 (1108/2743) po czym względna liczebność Żydów zaczęła...

Więcej
03 Krótka historia brzeskich Żydów

Na podstawie pracy Iwony Zawidzkiej „Cmentarz żydowski w Brzesku”, Brzesko, 2001; publikuje się za zgoda autorki i wydawnictwa Trudno określić czas osiedlenia się Żydów w Brzesku. Najprawdopodobniej nie było ich tutaj do końca wieku XV, natomiast na pewno mieszkali już...

Więcej