17.01.2024 | Redaktor

Mosze Gross, lekarz w brzeskim getcie

22 listopada 1940 roku w wydawanej w Krakowie „Gazecie żydowskiej” zostało opublikowano ogłoszenie Rady Żydowskiej w Brzesku o poszukiwaniu lekarza.

Ogłoszenie w „Gazecie żydowskiej” o poszukiwaniu lekarza dla społeczności żydowskiej w Brzesku. Ta gazeta była wydawana w Krakowie w czasie okupacji, od 23.07.1940 do 30.08.1942.
Źródło https://cbj.jhi.pl/documents/789030/0/

Na ten apel odpowiedział lekarz Mosze (Maurycy) Gross.  Mosze Gross urodził się w Krakowie 19 sierpnia 1909 roku, był synem Markusa Hirscha Grossa i Róży z domu Bornstein. Studiował medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie; po studiach otworzył praktykę lekarską w rodzinnym mieście.

W lutym 1941 roku doktor Gross jeszcze mieszkał w Krakowie na Miodowej razem z żoną Złatą z domu Weinstein, rodzicami, bratem Izakiem Natanem i jego rodziną: żoną Jochwet i dziećmi Israelem Emanuelem (ur. w 1930), Szymonem (ur. w 1935) i Dorotą (ur. w 1938). Mosze Gross trafił do Brzeska ponieważ miał nadzieję, że w niewielkim mieście będzie łatwiej się uratować.

Ankieta, którą Mosze (Maurycy) Gross wypełnił na początku 1941 roku, kiedy jeszcze mieszkał razem z całą rodziną na Miodowej w Krakowie. Zdjęcia z bazy danych USHMM

Grossowi udało się przeżyć wojnę; w 1958 roku złożył on świadectwo w Jad Waszem, z którego możemy się dowiedzieć, jak wyglądało życie w Brzeskim getcie i jego praca lekarza.

„W Brzesku nie było lekarza-Żyda, a ustawy niemieckie zabraniały Żydom leczyć się u lekarzy-Polaków. Ponadto, w Brzesku i okolicznych wsiach panowała epidemia tyfusu plamistego, zarówno wśród Żydów jak i chłopstwa polskiego i władze niemieckie przeznaczyły szpital żydowski w Brzesku na ogólny szpital zakaźny, chroniąc w ten sposób przed zarazą szpitale aryjskie. Zostałem wyznaczony na kierownika tego szpitala.

Przed wojną Brzesko liczyło około 2000 mieszkańców-Żydów; w okresie tworzenia getta krakowskiego liczba to wzrosła o około 1000 dusz, rekrutujących się spośród Żydów krakowskich, którzy obawiali się wejść do getta.

Wiosną 1942 roku otwarte dotychczas getto Brzesko zostało zamknięte. Przeżyłem w Brzesku dwie akcje eksterminacyjne i uciekłem jesienią roku 1942, na dwa dni przed ostateczną likwidacją. Do końca pracowałem w szpitalu…

Druga akcja rozpoczęła się pojawieniem się 8 ciężarówek o godzinie pierwszej w południe. W jednej było SS. Zaczęli łapać na ulicach, kto uciekał – strzelali… Ja uciekłem do przygotowanego przeze mnie własnoręcznie bunkra. W tej kryjówce przesiedziałem z żoną 2 dni. Po wyjściu musiałem sporządzić akty zgonu wszystkich zabitych, identyfikować częściowo już rozkładające się zwłoki i zaświadczać, że zmarli na różne choroby. Chodziłem między wałami trupów i musiałem urozmaicać świadectwa zgonów…

Trzecia akcja odbyła się przed Rosz Haszana; była to likwidacja” (archiwum Jad Waszem, świadectwo Mosze Grossa, #3557831)

Budynek, w którym w latach wojny mieścił się szpital żydowski w Brzesku.

Ten szpital, którym kierował doktor Gross, znajdował się w narożnym budynku przy obecnych placu Żwirki i Wigury i ul. Uczestników Ruchu Oporu. W „Kronikach miasta Brzeska” Burlikowskiego jest wstrząsające świadectwo tego jak Niemcy mordowali pacjęntów szpitala podczas akcji 18 czerwca 1942 roku: „Nie oszczędzali nikogo. Mordowali matki z dziećmi, zabijali kobiety oczekujące dziecka, starców, wszystkich bez wyjątku…”

Mosze udało się przeżyć wojnę. Uciekł z brzeskiego getta dwa dni przed ostateczną jego likwidacją. Wrócił na chwilę do Krakowa, później ukrywał się na aryjskich papierach w różnych miejscowościach, a w 1944 roku udało mu się przedostać do Palestyny. Oprócz niego uratowała się tylko jego żona. Wszyscy pozostali bliscy zostali zamordowani.

Ojciec Mosze Grossa, Markus Hirsz Gross, 1940.
Matka Mosze Grossa, Róża Gross z domu Bornstein, 1940.
Brat Mosze Grossa, Izak Natan Gross, 1940.
Bratowa Mosze Grossa, Jochwet Gross, 1940. Zdjęcia ze strony https://cbj.jhi.pl/

„I ciągle widzę ich twarze…”

Mosze Gross mieszkał i pracował jako lekarz ginekolog w Tel Awiwie. Bardzo niechętnie rozmawiał o swoich doświadczeniach z lat wojny. Uważał, że „wracanie do tych wspomnień jest niepotrzebnym szarpaniem nerwów; że ani hekatomby milionów ofiar, ani wysiłki wyczerpującego opisu dziejów zbrodni i męczeństwa, nie powstrzymają ludzkości przed następna rundą” (ze świadectwa w Jad Waszem). Zmarł w 1959 roku, jest pochowany na cmentarzu Kiryat Shaul w Tel Awiwie.

Grób Mosze Grossa. Zdjęcie ze stronyhttps://bezikaron.co.il

© Anna Brzyska, 2024