Upamiętnienie miejsca pochówku rozstrzelanej żydowskiej rodziny

Chcemy upamiętnić grób żydowskiej rodziny, która została rozstrzelana  w 1944 roku w lesie na obrzeżach wsi Brzeźnica. Projekt współfinansowany przez Forum Dialogu.

01 Odsłonięcie pomnika na grobie rozstrzelanej żydowskiej rodziny

18 października 2020 roku w lesie na pograniczu Brzeźnicy i Poręby Spytkowskiej odsłoniliśmy pomnik na grobie żydowskiej rodziny zamordowanej podczas wojny. To była kameralna ceremonia - w związku z ogólną sytuacją epidemiologiczną musieliśmy przełożyć na później większe uroczystości. Była nas...

Więcej
02 Prace nad pomnikiem, wrzesień 2020

W marcu 2019 roku dowiedzieliśmy się o tym, ze w lesie w okolicy Poręby Spytkowskiej podczas wojny została rozstrzelana żydowska rodzina. Napisały o tym w swojej pracy uczennice brzeskiego liceum Aleksandra Kotra, Kamila Mamica i Magdalena Piech, które brały udział...

Więcej
03 Projekt pomnika na grobie zamordowanej żydowskiej rodziny

Już od ponad roku pracujemy na upamiętnieniem grobu żydowskiej rodziny zamordowanej w 1944 roku w lesie na pograniczu Poręby Spytkowskiej i Brzeźnicy. Udało nam się zebrać świadectwa kilku osób pamiętających tamte czasy, ustalić dokładną lokalizacje grobu z pomocą Aleksandra Schwarza...

Więcej
04 Ustalenie dokładnej lokalizacji grobu żydowskiej rodziny

Jesteśmy jeszcze o krok bliżej upamiętnienia grobu rozstrzelanej żydowskiej rodziny. 2 października 2019  byliśmy w lesie razem z Panem Aleksandrem Schwarzem z Komisji Rabinicznej do Spraw Cmentarzy Żydowskich. Po dokładnych badaniach georadarowych udało się zlokalizować grób w fosie - dokładnie...

Więcej
05 Grób w lesie: nowe świadectwo

Może pamiętacie Państwo, jak parę miesięcy temu pisałam o żydowskiej rodzinie ukrywanej podczas wojny na obrzeżach wsi Brzeźnica i rozstrzelanej w lesie? W maju byłam w tym miejscu z Panem Marianem Putem, miejscowym pasjonatem historii, który - nie będąc bezpośrednim...

Więcej
06 Badania georadarowe możliwego miejsca pochowku rozstrzelanej żydowskiej rodziny

7 czerwca 2019 roku ponownie wybraliśmy się do lasu w okolicach wsi Brzeźnica razem z panem Aleksandrem Schwarzem z fundacji "Zapomniane". Mieliśmy nadzieję, że Pan Schwarz z pomocą georadara potwierdzi lokalizacje miejsca pochowku rozstrzelanej żydowskiej rodziny i wtedy będziemy mogli...

Więcej
07 Grób rodziny żydowskiej rozstrzelanej w lesie na obrzeżach wsi Breźnica.

Chcę powiedzieć kilka słów o jednej żydowskiej rodzinie, która została rozstrzelana w lesie niedaleko Poręby Spytkowskiej. Dowiedziałam się o tej historii dzięki pracy konkursowej uczennic brzeskiego liceum Aleksandry Kotry, Kamili Mamicy i Magdaleny Piech. Dziewczyny dotarły do urodzonego w Porębie...

Więcej