02.10.2019 | Redaktor

Ustalenie dokładnej lokalizacji grobu żydowskiej rodziny

Jesteśmy jeszcze o krok bliżej upamiętnienia grobu rozstrzelanej żydowskiej rodziny.
2 października 2019  byliśmy w lesie razem z Panem Aleksandrem Schwarzem z Komisji Rabinicznej do Spraw Cmentarzy Żydowskich. Po dokładnych badaniach georadarowych udało się zlokalizować grób w fosie – dokładnie tam, gdzie on miał być zgodnie ze świadectwem Pana Józefa Puta. Prostokąt o wymiarach 2.80 x 1.70m. To w tym miejscu od 75 lat lezą rodzice z dwójką małych dzieci. Niech będzie błogosławiona ich pamięć. 

To ten teren długości około 14 metrów i szerokości około 3 metrów był dokładnie badany za pomocą georadaru
Badania georadarowe
Miejsce pochówku rozstrzelanej Żydowskiej rodziny