20.09.2020 | Redaktor

Prace nad pomnikiem, wrzesień 2020

W marcu 2019 roku dowiedzieliśmy się o tym, ze w lesie w okolicy Poręby Spytkowskiej podczas wojny została rozstrzelana żydowska rodzina. Napisały o tym w swojej pracy uczennice brzeskiego liceum Aleksandra Kotra, Kamila Mamica i Magdalena Piech, które brały udział w naszym konkursie „Znamy wasze imiona”.  W związku z epidemią koronawirusa  prace nad upamiętnieniem tego miejsca zostały opóźnione, ale teraz już zbliżają się ku końcowi.

Prace nad pomnikiem według projektu Damiana Styrny w pracowni Ivo Cebrata i Urszuli Hagno-Cebrat
Prace w lesie: brzeski kamieniarz Pan Piotr Śledź już wylał płytę betonową pod przyszły pomnik.

18 września rozmawiałam z sołtysami i dyrektorami szkół w trzech okolicznych wioskach (Porębie Spytkowskiej, Łazach i Brzeźnicy) i z księżmi proboszczami dwóch najbliższych parafii. Jestem pod wielkim wrażeniem od tych rozmów – umówiliśmy się, że na początku października we wszystkich trzech szkołach poprowadzę warsztaty poświęcone kulturze, historii i religii Żydów, a uczniowie szkół wezmą udział w uroczystościach. Jestem również bardzo wdzięczna sołtysom i księżom proboszczom Józefowi Hołystowi i Stanisławowi Boryczce, którzy obiecali zachęcić wiernych do uczestnictwa w ceremonii i umieścić plakaty na przykościelnych tablicach.

Uroczyste odsłonięcie pomnika odbędzie się w niedzielę 18 października o g. 14.00

Już teraz w imieniu naszego Stowarzyszenia zapraszam wszystkich na tą ekumeniczną ceremonię, podczas której będziemy chcieli uczcić pamięć nie tylko tej jednej rozstrzelanej rodziny, lecz wszystkich Żydów zamordowanych podczas wojny w lasach i polach powiatu brzeskiego. Na podstawie dokumentów przechowywanych w archiwach IPN wiem, że było co najmniej kilkanaście przypadków, kiedy niewielkie grupy Żydów zostały odnalezione i rozstrzelane przez Niemców.

Serdeczne podziękowania należą się Forum Dialogu za współfinansowanie tego projektu i wszystkim darczyńcom, przede wszystkim potomkom brzeskich Żydów, bez wsparcia których ten pomnik nie mógłby powstać.

Mapa dojazdu do grobu masowego w lesie w miejscowości Poręba Spytkowska:
(1) – lokalizacja grobu
(2) – Poręba Spytkowska
(3) – Brzeźnica
(4) – Łazy

Możliwy jest dojazd ze strony wsi Brzeźnica (wzdłuż ulicy Kiebło do pętli autobusowej) albo z Poręby Spytkowskiej (wzdłuż ulicy Bocheńskiej również do pętli autobusowej w Brzeźnicy). Od pętli trzeba jechać w górę do ulicy Wiśnickiej. Przy dojeździe od strony Łazów trzeba jechać wzdłuż ulicy Kiebło Łazowskie. W okolicach skrzyżowania Kiebło Łazowskie – ul. Wiśnicka (patrz mapę) najprawdopodobniej trzeba zostawić samochód. ponieważ dalej trzeba jechać albo iść pieszo polną drogą (ul. Wiśnicka na mapie, około 500 m; przy dobrej pogodzie ta droga jest przejezdna dla samochodów osobowych). Przy ostatnich zabudowaniach trzeba skręcić wlewo i wejść do lasu drogą leśną (zaczyna się za szlabanem). Grób znajduje się po prawej stronie przy drodze leśnej (około 100 metrów od wejścia do lasu) 

© Anna Brzyska, 2020