Budowa pomnika na grobie masowym na cmentarzu żydowskim w Brzesku, 2018

W 2018 roku nastąpiło odsłonięcie obelisku na dużym grobie masowym  zlokalizowanym na terenie cmentarza żydowskiego przez Aleksansdra Schwarza z Centralnej Komisji Rabinicznej do spraw cmentarzy.

01 Prace przy pomniku, lato 2018

Podobnie jak w minionym roku, wiosna i początek lata 2018 roku były poświęcone stworzeniu projektu przyszłego pomnika i uzyskaniu niezbędnych pozwoleń na prace. Autorem projektu znów został Pan Damian Styrna, a inskrypcję w języku hebrajskim zaproponował prof. Jonathan Webber. Projekt...

Więcej
02 Ustawienie drewnianej macewy na miejscu przyszłego pomnika, wrzesień 2017

W maju 2017 roku Pan Aleksander Schwarz z Centralnej Komisji Rabinicznej do spraw cmentarzy żydowskich przeprowadził badania georadarowe, które potwierdziły lokalizacje dużego grobu masowego na cmentarzu żydowskim w Brzesku. Jednocześnie okazało się, że w miejscu, gdzie w 1947 roku był...

Więcej