27.09.2018 | Redaktor

Prace przy pomniku, lato 2018

Podobnie jak w minionym roku, wiosna i początek lata 2018 roku były poświęcone stworzeniu projektu przyszłego pomnika i uzyskaniu niezbędnych pozwoleń na prace. Autorem projektu znów został Pan Damian Styrna, a inskrypcję w języku hebrajskim zaproponował prof. Jonathan Webber.

Projekt pomnika autorstwa Damiana Styrny.
Inskrypcja na przyszłym pomniku.

W połowie lipca można było przystąpić do upamiętnienia tego grobu masowego. Wszystkie prace przebiegały pod nadzorem Pana Aleksandra Schwarza z Centralnej Komisji Rabinicznej do Spraw Cmentarzy Żydowskich, a wykonawcami znów byli kamieniarz Pan Jacek Świegoda i jego syn Grzegorz.

Początek prac na cmentarzu. Granice grobu zostały wyznaczone przez Pana Schwarza; Pan Grzegorz Świegoda kosi trawę na powierzchni grobu.
Nad przebiegiem prac ziemnych czuwa Pan Schwarz. Zostały wyznaczone miejsca pod obrzeża, słupki i fundament dla kamienia z tablicą
Transport głazu, na którym zostanie umieszczona tablica.
Na początku sierpnia zostały ułożone obrzeża i przygotowane fundamenty pod słupki i kamień z tablicą. Cała powierzchnia grobu została pokryta geowłókniną i wyłożona otoczakami. 4.5 tony kamieni udało się przenieść i ułożyć w ciągu kilku godzin dzięki temu, że było nas siedem osób.
26 września 2018 roku prace zostały ukończone.

Uroczyste odsłonięcie pomnika nastąpiło  podczas Marszu Pamięci 7 października 2018 roku. Można o tym przeczytać w osobnym artykule.

© Anna Brzyska, 2018