29.09.2017 | Redaktor

Ustawienie drewnianej macewy na miejscu przyszłego pomnika, wrzesień 2017

W maju 2017 roku Pan Aleksander Schwarz z Centralnej Komisji Rabinicznej do spraw cmentarzy żydowskich przeprowadził badania georadarowe, które potwierdziły lokalizacje dużego grobu masowego na cmentarzu żydowskim w Brzesku. Jednocześnie okazało się, że w miejscu, gdzie w 1947 roku był postawiony pomnik ku czci około 200  brzeskich Żydów zamordowanych przez niemieckich oprawców 18 czerwca 1942 roku, nie ma zbiorowej mogiły. Chociaż nie możemy tego stwierdzić na pewno, przypuszczamy, że tamte ofiary są pochowane w nowozlokalizowanym grobie.  Pan Schwarz zaznaczył dokładne granice grobu, a we wrześniu 2017 roku ustanowił na tym miejscu tymczasową drewnianą macewę. Mamy nadzieję, że w ciągu roku upamiętnimy ten grób w bardziej właściwy sposób.

Pomnik ku czci około 200 brzeskich Żydów zamordowanych przez niemieckich oprawców 18 września 1942 roku; pomnik postawili w 1947 roku A.Grunberg i S.Bransdorfer
Obszar grobu masowego
Aleksander Schwarz ustanawia tymczasową drewnianą macewę na miejscu grobu masowego
„Tu spoczywają Błogosławionej pamięci Żydzi zamordowani w czasach Zagłady”