05.08.2019 | Redaktor

Rodzina Litwin

Abraham Chaim Litvin urodził się na Ukrainie w mieście Hornistopol w 1885 roku, jego rodzicami byli Zwi Benjamin i Braina. Był szewcem. Przeprowadził się do Polski, ożenił się z Ruchlą Roselpacht, córką Jakoba Majera i Marjem Roselpacht z Brzeska. Mieszkali w Brzesku, mieli 9 dzieci, dwoje z których zmarli w wieku kilku miesięcy:

– Benjamin Hirsch, ur. 1906
– Mojżesz, ur. 1908
– Rachela Lea, ur. 1910
– Ester, ur. 1911
– Leib, ur. 1912
– Hudes, ur. 1914
– Leser Lipa, ur. 1916, zmarł w tym samym roku
– Chiel, ur. 1918, zmarł w tym samym roku
– Marjem Liebe, ur. 1920

Najstarszy  syn Hersch ożenił się w Brzesku 27 sierpnia 1937 roku z Sarą z domu Bodenstein.

W „Kronikach miasta Brzeska” Jana Burlikowskiego, w spisie „Żydów różnych zawodów, mieszkańców Brzeska, którzy w latach terroru hitlerowskiego 1939-1945 roku utracili wraz z rodzinami życie” pod numerem 176 jest wpisany szewc A.Litwin.

Cała rodzina Litwin zginęła podczas wojny. W Izraelu obecnie mieszka bratanek Abrahama Chaima, 87-letni  Sidney Lawrence razem z córką i wnukami. Ojciec Pana Lawrence jeszcze przed wojną wyemigrował do Anglii, dzięki temu ta gałąź rodziny przeżyła.

Wszystkie zdjęcia pochodzą z archiwum rodzinnego Sidney Lawrence

Abraham Chaim Litwin and his wife, Ruchla Roselpacht
Abraham Chaim Litwin razem z żoną Ruchlą Roselpacht

Abraham Chaim Litwin tohether with wife Ruchla Roselpacht and their children. Only the youngest daughter Marjem Liebe is missing
Abraham Chaim Litwin razem z żoną Ruchlą Roselpacht i dziećmi. Na zdjęciu nie ma tylko najmłodszej córki Marjem Liby

Marriage of Benjamin Hirsch Litwin and Sara Bodenstein, Brzesko, 1937
Ślub Benjamina Hirscha Litwin i Sary Bodenstein w Brzesku, 1937

© Anna Brzyska, 2019