18.09.2017 | Redaktor

Prace przy pomniku, lipiec-wrzesień 2017

Maj i czerwiec 2017 roku upłynęły na załatwieniu niezbędnych formalności. Ponieważ cmentarz żydowski w Brzesku jest wpisany do rejestru zabytków, prace na cmentarzu mogą odbywać się tylko po uzyskaniu pozwolenia od konserwatora zabytków i właściciela cmentarza, Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie i pod warunkiem późniejszego nadzoru Komisji Rabinicznej do Spraw Cmentarzy Żydowskich w Polsce. Udało nam się zebrać wszystkie dokumenty i 13 lipca 2017 roku uzyskaliśmy pozwolenie na odbudowę pomnika  od Urzędu Ochrony Zabytków w Tarnowie.
Szczególne podziękowania należą się Panu Damianowi Styrnie, który włożył tyle serca, talentu i pracy w ten projekt. Przez kilka miesięcy rozmawialiśmy o przyszłym pomniku, powstało kilka wersji projektu, z których była wybrana jedna, chyba najbardziej wymowna i wzruszająca.  Inskrypcja została zaproponowana przez prof. Jonathana Webbera, który, będąc religijnym Żydem, od dziesięcioleci angażuje się w polsko-żydowski dialog i od początku wspiera naszą działalność.

Miejsce przyszłego pomnika, 13 lipca 2017.
Damian Styrna i Jacek Świegoda, wykonawca prac kamieniarskich przy pomniku, u grobu masowego, lipiec 2017. Pan Świegoda ma spore doświadczenie w budowaniu pomników na cmentarzach żydowskich.
Projekt pomnika autorstwa Damiana Styrny.

Udało nam się uzyskać niezbędne fundusze, i pod koniec lipca zostały zakupione wszystkie materiały, a pochodząca z rozbiórki kostka granitowa została ofiarowana przez Urząd Miasta Brzeska.

Początek prac, 15 sierpnia 2017.

W sierpniu  prace odbywały się w warsztatach Pana Jacka Świegody (prace kamieniarskie przy płycie granitowej) i rzeźbiarza Pana Janusza Wątora (prace nad żeliwną gwiazda Dawida). Na początku września można było przystąpić do montowania pomnika na cmentarzu.

Montowanie pomnika, początek września 2017
Prace zostały zakonczone późno wieczorem 14 września 2017. Wielkie podziękowania należą się Panu Jackowi Świegodzie i jego synowi Grzegorzowi.

Uroczyste odsłonięcie pomnika nastąpiło podczas Marszu Pamięci 17 września 2017. Można o tym przeczytać w osobnym artykule.

Pomnik na grobie masowym na cmentarzu żydowskim w Brzesku, 14 września 2017.
Odsłonięcie pomnika, 17 września 2017.

© Anna Brzyska, 2017