06.06.2022 | Redaktor

Porządkowanie cmentarza, 2021

W 2021 roku regularnie dbaliśmy o cmentarz żydowski przy ul. Czarnowiejskiej. Pierwsze akcje porządkowania cmentarza organizowaliśmy 4 maja, 2 czerwca i 16 czerwca. W tych wydarzeniach wzięło udział ponad 90 uczniów z trzech brzeskich szkół: publicznej szkoły podstawowej #3, zespołu szkolno-przedszkolnego i liceum ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika. Jak zawsze, kosiliśmy trawę, zbieraliśmy śmieci i suche gałęzi, wycinaliśmy samosiejki, czyściliśmy nagrobki.

Kosiliśmy trawę na cmentarzu również w lipcu i sierpniu, a pod koniec września znów porządkowaliśmy cmentarz razem z uczniami. Kilka dni później Urząd Miasta Brzeska wysłał na cmentarz ekipę do koszenia trawy i dzięki tym wspólnym wysiłkom cały teren cmentarza był pięknie przygotowany do naszych wydarzeń upamiętniających zagładę brzeskich Żydów.

Poniżej możecie Państwo zobaczyć trochę zdjęć.

Tak cmentarz zwykle wygląda po tym jak trawa nie była koszona przez około miesiąc
Ten sam teren po kilku godzinach pracy

Następne zdjęcia pokazują wolontariuszy porządkujących cmentarz  i niektóre efekty ich pracy.

Nagrobek po prawy już został umyty i oczyszczony , po lewej – jeszcze nie.

© Anna Brzyska 2022