05.03.2022 | Redaktor

Ogłaszamy konkurs fotograficzny

W dniu 1 marca 2022 roku Stowarzyszenie „Pamięć i dialog. Wspólna historia” i Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku ogłosiły konkurs fotograficzny „Okruchy pamięci – ślady społeczności żydowskiej w Brzesku”. Pomysłodawcą konkursu jest Daniel Nalepka.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie najciekawszej fotografii pokazującej materialne ślady obecności społeczności żydowskiej w Brzesku. Mogą to być zdjęcia przedstawiające nowy cmentarz żydowski przy ul. Czarnowiejskiej, ślady po starym cmentarzu przy ul. Głowackiego, jak również budynki, w których mieszkali Żydzi albo znajdowały się żydowskie organizacje.
Czas trwania Konkursu: od 1 marca 2022 r. do 31 lipca 2022 r.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz osób dorosłych, szczególnie do pasjonatów historii lokalnej i fotografii; wyklucza się udział osób zajmujących się fotografią zawodowo.
Ocena prac konkursowych odbywać się będzie w dwóch kategoriach:
I kategoria – młodzież szkół ponadpodstawowych,
II kategoria – dorośli uczestnicy Konkursu
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 15 sierpnia 2022 r.
W Konkursie przewidziano 2 nagrody pieniężne w wysokości 500 zł za I miejsce w obydwu kategoriach. Ponadto najlepsze prace wezmą udział w wystawie pokonkursowej, która zostanie otwarta 10 września 2022 r. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzesku podczas obchodów 80. rocznicy likwidacji getta w Brzesku.
Ocena nadesłanych prac dokonana zostanie przez Komisję Konkursową, w skład której wejdą m.in.: dziennikarz Marek Kołdras oraz fotoreporterzy Krzysztof Wasyłek i Bogusław Hajduk..
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Regulamin konkursu