02.04.2020 | Redaktor

Macewa Malki Fischelberg

Malka Fischelberg, córka Wolfa i Freidy, wdowa Israela Fischelberga, zmarła w Brzesku o pierwszej popołudniu 10 grudnia 1908 roku w wieku 96 lat (dane z jej aktu zgonu).

Jej macewa – co prawda, przewrócona – jednak przetrwała na brzeskim cmentarzu. Można ją znaleźć w bazie danych Fundacji Dokumentacji Cmentarzy Żydowskich pod numerem 169 w rzędzie p2.

Dzięki uprzejmości potomka Malki, Henri Lehrera, mamy pełne tłumaczenie inskrypcji na jej macewie:

Zacna kobieta

wiekowa i skromna

czysta i szczera

Malka

córka Zeewa Wolfa

[zmarła] 16 kislew 5669 [10 grudnia 1908 roku]

Niech jej dusza zostanie związana w węzeł wiecznego życia     

Macewa Malki Fischelberg po renowacji, maj 2020