30.07.2019 | Redaktor

Macewa Jakoba Cwi Reifena

Jakob Cwi (Hirsch) Reifen urodził się w Brzesku w 1862 roku, był synem Majera Reifena i urodzonej w Dąbrowie Keile z domu Rand. Jakob Cwi ożenił się z Mindel Jochwet Kleinhandler, mieli 8 dzieci. Zmarł 24 czerwca 1934 roku w wieku 71 lat i 6 miesięcy. Dzięki Pani Iwonie Zawidzkiej udało się odnaleźć nagrobek Jakoba Reifena na cmentarzu żydowskim w Brzesku.
A jego wnuk, również Jakob Reifen, który dostał imię po swoim dziadku, przysłał tłumaczenie całej inskrypcji:

„Korona chwały

Jakub był człowiekiem spokojnym, mieszkającym w namiocie (cytat z Księgi Rodzaju, 25,27; Jakub to pierwsze imię zmarłego)

Jako jeleń wstawał rano, żeby wielbić Boga (imię Cwi tłumaczy się jako „jeleń”)

Przez całe życie kroczył ścieżką Tory

Przez całe życie przestrzegał przykazań Boga

Bogobojny człowiek, który szedł w cieniu cadyków

Jakub Cwi syn Meira

dożył starości, zmarł 11 tamuza (5) 694 roku

Niech jego dusza będzie związana w węzeł życia”

Macewa Jakoba Cwi Reifena
Jakob Reifen u groba swojego dziadka Jakoba Cwi Reifena, lipiec 2019