08.03.2024 | Redaktor

Brzescy potomkowie krakowskiego rabina Kalonimosa Kalmana Epsteina

20 czerwca 2023 roku  do Krakowa przybyli chasydzi z całego świata, żeby razem uczcić dwusetną rocznicę śmierci rabina Kalmana Kalonimosa Epsteina, zwanego Maor wa-Szemesz,

Krakowski rabin Kalman Kalonimos Epstein (1754-1823), od tytułu swego głównego dzieła nazywany Maor wa-Szemesz (Ze światła i słońca), był uczniem wybitnych cadyków: Elimelecha z Leżajska i Jakuba Izaaka Horowica (Widzącego z Lublina). Już w 1785 r. zorganizował w Krakowie pierwszą grupę chasydów. Mimo zdecydowanego oporu oficjalnej gminy żydowskiej stworzył w Krakowie silny ośrodek chasydzki. Jego najbardziej znane dzieło Maor wa-Szemesz napisane w formie komentarza do Pięcioksięgu, zawiera m.in. opis życia i działalności wielu przywódców ruchu chasydzkiego. Ta księga przyczyniła się do rozwoju chasydyzmu w Galicji i do tej pory służy kolejnym pokoleniom chasydów. Rabin Epstein jest pochowany na nowym cmentarzu żydowskim przy ul. Miodowej w Krakowie.

Przygotowanie do obchodów dwusetnej rocznicy śmierci rabina Epsteina, Maor wa-Szemesz, Kraków, 20 czerwca 2023. Zdjęcie ze strony Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie
Grób rabina Epsteina na nowym cmentarzu żydowskim w Krakowie. Zdjęcie ze strony Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie

Dalsza część tego artykułu będzie poświęcona potomkom rabina Epsteina, którzy osiedlili się w Brzesku.

Córka rabina Epsteina, Hicela Epstein (1798-1823) wyszła za mąż za Chaskela Flaksa (1799-1831), i to potomkowie dwóch dzieci tej pary zamieszkali w Brzesku

Urodzona w 1819 roku Bluma Rywka Flaks (wnuczka Maor wa-Szemesz) po przedwczesnej śmierci rodziców zamieszkała  w Krakowie pod opieką wuja Josefa Barucha Epsteina; za jego zgodą w 1836 roku wyszła za mąż za pochodzącego z Brzeska Mendela Abusza (1814-1890). Akt urodzenia jej męża, który znajduje się w krakowskim archiwum, jest jak do tej pory najstarszym ocalałym dokumentem tego rodzaju wystawionym przez gminę żydowską w Brzesku.

Akt urodzenia Mendela Abuscha wypisany w Brzesku w 1836 roku. Zdjęcie ze strony https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/

Ten dokument został sporządzony w 1836 roku w celu przedstawienia w krakowskiej gminie izraelickiej, gdzie Mendel Abusch miał zamiar wziąć ślub z Blumą Ryfką Flaks. Stwierdza się w nim, że Mendel Abusch urodził się w Brzesku 26 kwietnia 1814 roku i był synem małżonków Schaji Abuscha i Mindel Abusch z domu Pipersberg; w momencie wystawienia tego dokumentu Mendel miał 22 lata. Dokument został wydany 25 marca 1836 roku i podpisany przez brzeskiego rabina Josefa Szidlowa (jest jego podpis w języku hebrajskim) i Judę Kleinbergera, jak również przez brzeskiego urzędnika Jacentego Gdowskiego.

Szczególnie ciekawe są 2 pieczątki, jedna z których należała do gminy żydowskiej w Brzesku – widnieje na niej  napis w języku hebrajskim „przywódca społeczności w świętej gminie Brigel” (Brigel – to nazwa miasta Brzesko w języku jidysz).

Mendel Abusch i Bluma Ryfka Flachs pobrali się w Krakowie, a później zamieszkali w Brzesku.  Urodziło im się kilkoro dzieci, w tym córki Rudel, Riwe Hicel i Ester, które założyły rodziny w Brzesku.

Bluma Ryfka najprawdopodobniej zmarła przed 1877 rokiem, a wdowiec Mendel Abusch zmarł 2 grudnia 1890 roku i jego macewa przetrwała  na cmentarzu żydowskim w Brzesku.

Macewa Mendela Abuscha na cmentarzu żydowskim w Brzesku

Tu pochowany

Mąż zacny i prawy, podążający ścieżką prawych,

Bogobojny i stroniący od zła, nasz nauczyciel, pan

Menachem Mendel syn pana Jeszaji

Abrahama Abusza, odeszła jego dusza 21

Kislew (5)651  [3 grudnia 1890] Niech jego dusza zostanie związana w węźle życia

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie autorstwa Jolanty Kruszniewskiej)

Starsza córka Państwa Abusch, prawnuczka rabina Epsteina Rudel Abusch (1847-1940) wyszła za mąż za Jozefa Gunziga (1850-1928). Syn i wnuczka tej pary zawarli związki małżeńskie z dziećmi brzeskiego dajana (sędziego rabinicznego) Menasche Kapela. Prawie wszyscy potomkowie tej gałęzi zostali zamordowani w latach wojny. Jednym z niewielu ocalałych jest mieszkający obecnie w Wielkiej Brytanii Pan Martin Kapel; tej rodzinie jest poświęcony osobny artykuł: https://brzesko-briegel.pl/aktualnosci/rodzina-brzeskiego-dajana-menasche-kapela/

Martin Kapel, mieszkający w Anglii potomek Maor weSzemesz. Zdjęcie ze strony https://holocaustlearning.org.uk/stories/martin-kapel/

Druga córka Mendela Abuscha i Blumy Ryfki Flachs Riwe Hicel Abusch (ur. w 1858 roku w Brzesku prawnuczka rabina Epsteina) wyszła za mąż za Joela Weissbarta; w latach1883-1895 urodziło im się sześcioro dzieci, z których dwoje zmarło w wieku niemowlęcym. Nie wiem, jaki los spotkał ich syna Arona (ur. w 1883) i córkę Blumę (ur. w 1890), ale dwoje pozostałych dzieci wyjechali z Polski. Mendel Weisbart (1894-1942) zamieszkał w Belgii. 12 września 1942 roku deportowano go z obozu przejściowego Caserne Dossin do obozu Auschwitz-Birkenau, gdzie został zgładzony.

Mendel Weisbart
Fragment listy  osób deportowanych do Auschwitz z obozu Caserne Dossin 12 września 1942 roku, transport IX. Pod numerem 640 widnieje Mendel Weisbart, Zdjęcie ze strony https://beeldbank.kazernedossin.eu

Urodzona w Brzesku w 1895 roku córka Mindel Weisbart wyszła za maż za Josefa Weisbarta/Szpitala, który również pochodził z Brzeska. Para wyjechała do Niemiec, osiedlili się w Norymberdze, gdzie urodziło im się czworo dzieci. Mindel i Jozef zostali deportowani w 1939 roku do Polski, gdzie zginęli, ale co najmniej dwójce ich dzieci udało się przeżyć. W 1989 roku ich syn Adolf Weisbart , który po wojnie przyjął imię Alan Westley, i mieszkał w Anglii, złożył świadectwa w Jad Waszem dotyczące śmierci jego rodziców.

Josef i Minna (Mindel) Weisbard znaleźli się na liście osób deportowanych  z Norymbergii. Zdjęcie z bazy danych Arolsen, https://collections.arolsen-archives.org/en/document/70167058

Przeżyła wojnę również córka Weisbartów Batja (Betty) urodzona w Norymberdze 20 marca 1920 roku. Deportowana do Polski 28 października 1938 roku, przez jakiś czas przebywała w Zbąszyniu, ale w 1941 roku udało jej się wyjechać do Palestyny.

Karta dot. losu Batji (Betty) Weisbart; zdjęcie z bazy dany Jad Waszem,
https://yvng.yadvashem.org/nameDetails.html?language=en&itemId=14744614&ind=1

Jeszcze jedna córka Państwa Abuschów, prawnuczka rabina Epsteina Ester Abusch wyszła za mąż za Israela Hartmana (1847-1906). W latach1878-1894 urodziło im się w Brzesku sześcioro dzieci, z których dwoje zmarło w wieku niemowlęcym. Niestety, nie udało się znaleźć żadnych dokumentów dotyczących losu pozostałej czwórki dzieci.

W Brzesku zamieszkali również potomkowie wnuka rabina Kalonimosa Kalmana Epsteina, Majera Matisjahu Flaksa (1814-1887). Jego urodzony w 1858 roku w Nowym Wiśniczu syn Kalonimos Kalman Flaks (który otrzymał imię po swoim wielkim pradziadku) ożenił się w pochodzącą z Brzeska Esterą Einhorn (1863-1931) i przeprowadził się do rodzinnego miasta swojej żony. Małżonkowie mieszkali tu aż do swojej śmierci, i na brzeskim cmentarzu przetrwały ich macewy z wyjątkowo wzruszającymi inskrypcjami.

Macewa Kalonimosa Kalmana Flaksa

Nasz mistrz, wielmożny, pobożny syn świętych

Tu jest pogrzebany

Nasz nauczyciel, pan Kalonimos Kalman

Syn pana Meira Matatiahu, błogosławionej pamięci. Potomek

Świętego męża, autora Meor we-Szemesz, znaku jego żyjącej duszy

Odszedł 25 szwat (5)687 roku [28 stycznia 1927]. Niech jego dusza będzie związana w węźle życia.

Głos płaczących, gorzkie zawodzenie

Ten, leżący tu w ciszy, odszedł w niebiosa

Utrzymywał się z trudu rąk swoich przez wszystkie swe dni

Latorośl z ziarna świętych i sprawiedliwych

W bojaźni Pana strzegł przykazań i praw

Działając w pobożności zyskał sobie (dobre) imię

Policzone już są jego lata do końca, (zmarł) w 70 roku życia

Zyskał sobie mieszkanie godne szacunku, by spokojnie odpocząć

I odpocznie jego duch w pokoju

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie autorstwa Jolanty Kruszniewskiej)

Macewa Ester Flaks, żony Kalonimosa Kalmana

Tu pochowana

Pani

Ester, córka pana

Jehudy Leibuscha Einhorna

Żona pana Kalonimosa

Kalmana Flaksa, prawnuka

Cadyka, rabina „Maor WaSzemesz”

Błogosławionej pamięci, ważna i skromna kobieta

Bogobojność była jej chwałą. Zmarła 15 siwan

5691 [31 maja 1931]. Niech jej dusza zostanie związana w węzeł życia

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie autorstwa Idan Livne)

Kalonimos Kalman i Estera Flaks mieli 10 dzieci urodzonych w Brzesku w latach 1883-1900, z których tylko 6 dożyli dorosłości. Udało mi się znaleźć trochę danych dotyczących rodzin 4  z tych dzieci, ale w wielu przypadkach nie wiem, co stało się z ich potomkami. Najprawdopodobniej, większość zginęła w latach Zagłady.

Urodzona w 1883 roku Cerl  Flaks wyszła za mąż za pochodzącego z Mielca Abrahama Strumpfa i najprawdopodobniej wyjechała z Brzeska.

Urodzona w 1887 roku Jachet Flaks wyszła za mąż za Szyję Uszera Wienera. Chociaż 9 dzieci tej pary urodzili się w Brzesku, Jachet i Szyja Uszer pobrali się w 1915 roku w Czechach, w mieście Budweis. Jachet zmarła w Brzesku na astmę w 1932 roku, w wieku 45 lat, kiedy jej najmłodsze dziecko, córka Chana, miała zaledwie 4 lata. Została pochowana tuż obok matki.

Macewa Jachet Wiener z domu Flaks, pra-prawnuczki rabina Epsteina

Tu pochowana

Pani

Yachet

Córka rabina Kalonimosa

Kalmana błogosławionej pamięci, potomka rabina

Cadyka „Maor waSzemesz”

Ważna i skromna kobieta

Uczyła synów na drogach

Tory. Zmarła 15 tamuz 5692 [19 lipca 1932]

Niech jej dusza zostanie związana w węzeł życia

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie autorstwa Efrat Golditsch)

Na wszystkich nagrobkach potomków Maor waSzemesz jest wspomniany ich sławny przodek.

Urodzona w 1889 roku  w Brzesku Hicela Flaks (która otrzymała imię po swojej prababci Hiceli z domu Epstein, córce rabina Epsteina) wyszła za mąż za Dawida Rothkopfa i wyemigrowała do Niemiec. Mieszkała w Berlinie, to tam urodziły się 5 jej dzieci.

Karty rejestracyjne córek Państwa Rothkopf Idy, Zilly, Pauly i Ruth. Zdjęcia z bazy danych archiwum Arolsen,
https://collections.arolsen-archives.org/en/search

W maju 1939 roku  Hicela (Gizela) Rothkopf z domu Flaks została deportowana do Polski; zginęła razem z mężem i córkami Polą (Paulą, ur. 9 maja 1925 roku), Lotte (ur. w 1927 roku) i Rut (ur. 20 stycznia 1931 roku).  Zgodnie ze świadectwem ocalałej córki, podczas wojny byli w Brzesku. Najprawdopodobniej, zostali zamordowani w Bełżcu.

Dawid Rothkopf
Hicela (Gizela) Rothkopf z domu Flaks
Pola (Paula) Flaks
Lotte Rothkopf

Zdjęcia rodziny Rothkopf pochodzą z bazy danych Jad WaSzem

Ale ocalały 2 starsze córki państwa Rothkopf – pra-pra-pra-wnuczki rabina Epsteina:   urodzona w 1921 roku Ida i urodzona w 1923 Zilli (Tzipora), obie dwie przetrwały wojnę w Palestynie.

Ida Herta z domu Rothkopf otrzymała obywatelstwo Brytyjskiego Mandatu Palestyny we wrześniu 1945 roku, jej mąż Max Czerniński – w 1946 roku. 

Ida Herta Rothkopf, zaświadczenie o przyznaniu obywatelstwa Brytyjskiego Mandatu Palestyny, 1945. Zdjęcie z bazy danych państwowego archiwum Izraela, https://www.archives.gov.il/en/

Siostra Idy Zilli Rothkopf mieszkała w Palestynie od 1938 roku; otrzymała obywatelstwo w 1942 roku. W dokumentach z 1942 roku przechowywanych w państwowym archiwum Izraela w rubryce zawód zostało wpisane „żołnierz na służbie Jego Królewskiej Mości”.

Zilli Rothkopf, „żołnierz na służbie Jego Królewskiej Mości”, zaświadczenie o przyznaniu obywatelstwa Brytyjskiego Mandatu Palestyny, 1942. Zdjęcia z bazy danych państwowego archiwum Izraela

Mam nadzieję, że potomkowie sióstr Rothkopf nadal mieszkają w Izraelu i przez nie ciągnie się w przyszłość ród rabina Epsteina

Jeszcze jedna córka Kalonimosa Kalmana Flaksa, urodzona w 1894 roku Liebe Flaks, wyszła za mąż za Benjamina Mosesa ze Szczawnicy. Benjamin przeprowadził się do Brzeska, był „kupcem naczyń kuchennych” jak jego zawód określono w aktach urodzenia jego dzieci. W latach 1923-1936 Państwo Moses doczekali się 5 dzieci (mieli jeszcze bliźnięta, którzy jednak zmarli wkrótce po urodzeniu).  Najprawdopodobniej, wszyscy zostali zamordowani w latach Zagłady – udało mi się znaleźć tylko jedną wzmiankę o Benjaminie Mosesie z Brzeska, którzy zginął razem z rodziną

Niech będzie błogosławiona pamięć wszystkich zamordowanych. I niech trwa ród wielkiego cadyka, rabina Kalonimosa Kalmana Epsteina, Maor wa-Szemesz.

© Anna Brzyska, 2024