29.09.2022 | Redaktor

Wystawa pokonkursowa

Z przedstawionych na konkurs 51 prac komisja konkursowa odebrała na wystawę 26 zdjęć. Uroczyste otwarcie wystawy przygotowanej przez Pana Daniela Nalepkę miało miejsce 10 września 2022 roku tuż po wręczeniu nagród zwycięzcom. Więcej można o tym przeczytać tu: https://brzesko-briegel.pl/2022/09/18/brzesko-laczy-nas-pamiec-2022-2/

Wystawa pokonkursowa w budynku RCKB w Brzesku. Na pierwszym zdjęciu – dwie nagrodzone prace: „Peaceful” autorstwa Niny Dubiel (kategoria młodzież ze szkół ponadpodstawowych) i „Drzewo życia” autorstwa Ireneusza Węglowskiego (kategoria dorośli)

Oto zdjęcia odebrane na wystawę:

Kategoria I – młodzież szkół  ponadpodstawowych:

Gabriela Adamczyk „Macewa”

Nagrobek Szlomo Barucha Epsteina zmarłego 20 grudnia 1919 roku
Odszedł w wieku 22 lat
Trzeciego dnia Chanuki 5680 roku
Szlomo Baruch, syn Pana
Yitzhaka Zeewa Epsteina
Niech jego dusza zostanie związana w węzeł życia

Natalia Baniak „Okruchy pamięci”

Cmentarz wojenny z I wojny światowej w obrębie nowego cmentarza żydowskiego przy ul. Czarnowiejskiej. Ta kwatera mieści 21 grobów żydowskich żołnierzy i oficerów armii austro-węgierskiej poległych w latach 1914-1915 w walkach w okolicy Brzeska.

Daria Dobosz „Okruchy pamięci”

Nagrobek Mosze Koenigsbucha zmarłego 4 marca 1891 roku
Pan Mosze syn Pana Jakoba
Odszedł 24 dnia miesiąca adar 5651 roku
Niech jego dusza zostanie związana w węzeł życia

Nina Dubiel „Peaceful”

Nagrobek Izraela Gelbergera zmarłego 6 października 1886 roku

Tu spoczywa
Jego uczynki były prawe
Utrzymywał się z pracy rąk swoich
Pamięć o nim będzie przechodziła z pokolenia na pokolenie
Zbyt wcześnie został zabrany na niebiańskie wyżyny
Nasz nauczyciel Izrael Jehuda Leib
syn Pana Josefa. Zmarł 7 dnia miesiąca tiszrei roku 5647.
Niech jego dusza zostanie związana w węzeł życia.

Michał Fuks „Pamiętamy”

Cmentarz wojenny numer 275 w obrębie nowego cmentarza żydowskiego przy ul. Czarnowiejskiej. Imiona sześciu spośród 21 pochowanych tu żydowskich żołnierzy są nieznane.

Oliwia Gajda „Drzwi przeszłości”

Budynek Talmud Tora przy ul. Długiej. Talmud Tora to utrzymywana przez gminę żydowską religijna szkoła elementarna przeznaczona dla najbiedniejszych dzieci.

Sabina Gawik „Nezapomniany”

Nagrobek Altera Mosze Blondera, syna Pinkasa, zmarłego 29 kwietnia 1916 roku

Odszedł w dobrym imieniu w roku 5677…

Amelia Guzik „Okruchy pamięci”

Nagrobki Josefa Aszera Epsteina zmarłego 12 kwietnia 1903 roku i Yitzhaka Abrahama Langera zmarłego 3 lutego 1903 roku.

Synowie będą opłakiwać tego, który zmarł przed czasem
Z owoców swoich dłoni cieszył się aż do końca
Gorycz śmierci nagle przyszła i świeca jego życia zgasła
Bóg odkupił go, poszedł do miejsca spoczynku…

Jego żona i synowie będą go opłakiwać…
Prawy człowiek powrócił do swojego domu w sędziwym wieku
Zmarł mając 74 lata
Pan Yitzhak Abraham, syn Szlomo
Zmarł 6 dnia miesiąca szewat 5663 roku

Syn Josefa Aszera Epsteina ożenił się z córką Yitzhaka Abrahama Langera. Ich trzej urodzeni w Brzesku prawnukowie mieszkają obecnie w USA: Jozef (1924), Salomon (1931) i Chaim (1934)

Aleksandra Jarosz „Śladami pamięci”

Pomnik postawiony w 1947 roku przez ocalałych brzeskich Żydów Abrahama Grunbergera i Samuela Brandsdorfera upamiętnia 200 Żydów zamordowanych w Brzesku 18 czerwca 1942 roku.
„Bóg pomści ich krew…”

Maria Klecka „Wygasłe wspomnienia”

Cmentarz wojenny z I wojny światowej numer 275 w obrębie nowego cmentarza żydowskiego przy ul. Czarnowiejskiej. Pomnikiem centralnym jest betonowa macewa z gwiazdą Dawida i dwoma mniejszymi macewami po bokach.

Julia Kraj „Hebrajskie odbicie”

Nagrobek Jakoba Cwi Reifena zmarłego 24 czerwca 1934 roku

Korona chwały…
Wstawał rano, żeby wielbić Boga
Przez całe życie kroczył ścieżką Tory
Przestrzegał przykazań Boga
Bogobojny człowiek, kroczył ścieżka cadyków
Jakob Cwi, syn Meira
Dożył starości, zmarł 11 dnia miesiąca tamuz (5)694 roku
Niech jego dusza zostanie związana w węzeł życia

Julia Ogorzelec „Pochowanie”

Nagrobek Jehudy Leiba, syna Yitzhaka zmarłego 31 sierpnia 1912 roku – 18 dnia miesiąca elul 5672 roku.

Justyna Olchawa „Wsparcie”

Nagrobki Abrahama Aby Spiry, syna Awigdora Halevi, zmarłego 22 czerwca 1928 roku i Aharona Cwi Mingelgrina, syna Yehudy Leiba, zmarłego 6 czerwca 1927 roku.

Tu spoczywa
Bezgrzeszny i uczciwy człowiek
Kroczył prostymi ścieżkami
Przestrzegał przykazań Bożych…

Oliwia Nieć „Niezapomniani”

Nagrobek Josefa Kohsa, syna Yehudy Leiba z Wiśnicza, zmarłego 14 kwietnia 1886 roku.
Często spotykane na brzeskich macewach płaskorzeźby lwów symbolizują potęgę i silną wiarę zmarłego, a drzewa odnoszą się do Drzewa Życia.

Wiktoria Świerczek „Razem na wieczność”

Większość nagrobków na brzeskim cmentarzu żydowskim jest zrobiona z piaskowca, który z biegiem lat się rozwarstwia. Górne warstwy, w których rzeźbiono inskrypcje, często odpadają, co uniemożliwia identyfikację grobu. Pozostaje tylko pamięć.

Maksymilian Walczak. Bez tytułu

W centrum tego zdjęcia widoczny jest nagrobek Dova Beera Landaua – pradziadka ocalałego z Holokaustu Dova Landaua, który urodził się rok po śmierci pradziadka, w 1928 roku, i został nazwany na jego cześć.

Żałoba spowiła naszą społeczność
Został nam zabrany człowiek mądry
Czysta, niewinna i nieskazitelna dusza…
Poświęcił swoje lata Torze i modlitwie…
Za jego wstawiennictwem zejdzie na nas z niebios dobro
Pamięć o nim na zawsze pozostanie z nami…

Kinga Wawrzeń „Kamienica żydowska”

Budynek Talmud Tora przy ul. Długiej. Po dawnej żydowskiej szkole religijnej nie pozostało właściwie nic.

Kategoria II – dorośli:

Artur Banach „Pamięć”

Nagrobek Aszera Anszela, syna Cwi, zmarłego 22 lutego 1850 roku. Na brzeskich macewach sprzed połowy XIX wieku nigdy nie ma nazwiska zmarłego.

Jarzmo dni…
Aszer Anszel, syn Cwi
Odszedł 10 adar 5610 roku
Niech jego dusza zostanie związana w węzeł życia

Paweł Dudek „Cienie pamięci”

Główna aleja na cmentarzu żydowskim przy ul. Czarnowiejskiej prowadząca od bramy wejściowej do oheli – niewielkich budynków osłaniających nagrobki wybitnych rabinów z rodów Lipschitz i Templer.

Emilia Gawęda „W zimowej szacie”

Nagrobki na tym zdjęciu znajdują się w pobliżu miejsca pochówku rabinów i należą do ludzi, którzy cieszyli się szczególnym poważaniem wśród brzeskich Żydów.

Krzysztof Madej „Tu pochowany”

Na pierwszym planie nagrobek Juty, córki Menachema Cwi Hakohena, zmarłej 4 sierpnia 1881 roku . Bogata symbolika tej macewy świadczy o pozycji zmarłej w brzeskiej społeczności żydowskiej. „Korona dobrego imienia” i wspierające ją lwy symbolizują pobożność, prawość i wierność małżeńską.

Klaudia Okas „Memories”

Ciemnozielone pnącza bluszczu spowijają nagrobki i drzewa. Pozostają tylko wspomnienia.

Ireneusz Węglowski „Drzewo życia”

Nagrobek Altera Yechiela Schindlera, syn Efraima, zmarłego w 9 listopada 1910 roku wieku 76 lat. Przed wojną na nowym cmentarzu żydowskim w Brzesku nie było drzew, one wszystkie wyrosły w ciągu ostatnich 80 lat. Po kilkudziesięciu latach niektóre drzewa zaczęły „obejmować” macewy.

Elżbieta Zachara „Po śladach”

Drzwi kamienicy przy ul. Głowackiego ze śladem po mezuzie. Mezuza to zwitek pergaminu z fragmentem Tory, umieszczony w pojemniku na zewnętrznej prawej framudze drzwi. W tej kamienicy przed wojną mieszkała rodzina brzeskiego kupca towarów żelaznych Naftali Schiffa.

Justyna Machaj „Mezuza”

Ślad po mezuzie na budynku na ul. Chopina. Mezuzy są wieszane na odrzwiach wszystkich żydowskich mieszkań. W każdej znajduje się ten sam cytat z Księgi Powtórzonego Prawa, zaczynający się od słów: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Bóg jest Jedyny. Będziesz miłował Pana Boga twego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej siły swojej…”

Wojciech Domagała. Bez tytułu

Nagrobek Sary Szewy Tanennbaum, wdowy po Mojżeszu Herschu Tannenbaumie, córki Menachema Manela i Chany Rosenbaumów, zmarłej 1 stycznia 1905 roku w wieku 86 lat

Komentarze do zdjęć Anny Brzyskiej © 2022