19.05.2016 | Redaktor

Spotkania Dova Landau z mieszkańcami Brzeska w 2015-2016

Rodzina Dova Landau mieszkała w Brzesku od ponad 200 lat. Pan Landau urodził się w kamienicy na Rynku. Miał trzech młodszych braci – Naftalego, Jósefa i Nisana. Podczas Holocaustu zginęli wszyscy – bracia, rodzice, dziadkowie, wujkowie, ciocie, kuzyni – ponad 40 osób. Przeżył tylko Dov. 5 obozów koncentracyjnych. Marsz śmierci. Został wyzwolony z obozu Buchenwald, emigrował do Palestyny. W 1948 roku, tuż po utworzeniu państwa Izrael, uczestniczył w kolejnej wojnie, prawie na rok trafił do więzienia w Jordanii. Przeżył. Ożenił się z siostrą przyjaciela, który zginął w Jordanii. Przeżyli razem prawie 60 lat (Pani Szoszana Landau zmarła na raka kilka lat temu). Troje dzieci. 15 wnuków. 42 prawnuka.

Pan Landau od wielu lat przyjeżdża do Polski, najczęściej – z grupami izraelskiej młodzieży, opowiada im o Holokauście. I zawsze odwiedza Brzesko.

W 2015 roku po raz pierwszy udało się zorganizować spotkanie Pana Landau z młodzieżą  z zespołu szkół ponadgimnazjalnych #1, a na początku 2016 roku – z uczniami gimnazjum #1, do którego Pan Landau uczęszczał prawie 80 lat temu (!). To był zdecydowanie najstarszy ze wszystkich znanym dzieciom absolwent gimnazjum. Pan Landau opowiadał o swoim życiu w Brzesku przed wojną, o brzeskich Żydach, o doświadczeniach Holokaustu.

Wiosną 2016 roku odbyło się również spotkanie w miejskim ośrodku kultury, na które przyszli około 100 mieszkańców Brzeska (wielkie podziękowania za organizacje tego wydarzenia należą się Pani dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Małgorzacie Cuber, Panu Jackowi Filipowi i Panu Jerzemu Wyczesanemu). Podczas tego spotkania Pan Landau przekazał na ręce burmistrza Brzeska pana Grzegorza Wawryki kilka przedmiotów dla przyszłego muzeum, część wystawy którego ma być poświęcona brzeskim Żydom.

Dov Landau, jesień 2015
Pan Landau na spotkaniu z uczniami ZSP#1 w Brzesku, jesień 2015
Pan Landau na spotkaniu w gimnazjum # 1 w Brzesku, 2016
Spotkanie w Miejskim Ośrodku Kultury w Brzesku, 2016
Pan Landau przekazuje Panu Burmistrzowi Grzegorzowi Wawryce dokumenty swojej rodziny w dar dla przyszłego muzeum Brzeska
Po spotkaniu w MOK