01.04.2020 | Redaktor

Najstarsza macewa na cmentarzu żydowskim

Najstarsza z macew zachowanych na nowym cmentarzu żydowskim w Brzesku znajduje się w jego północnej części, za ohelem rabinów dynastii Lipschitz. Dzięki uprzejmości Noa Shashar, potomkini brzeskiej rodziny Schiffów, mamy tłumaczenie inskrypcji na tej macewie:

Tu leży
zacna kobieta
skromna Jettel
córka Szaloma Szachny
zmarła… (nieczytelne)
roku 5584 (1824)