16.03.2020 | Redaktor

Macewy na cmentarzu żydowskim w Brzesku: uzupełnienie danych na inskrypcjach na podstawie aktów zgonu

Jak Państwo wiecie, na cmentarzu żydowskim w Brzesku pozostało 850 macew z czytelnymi inskrypcjami. Dane o nich wszystkich znajdują się na stronie Fundacji Dokumentacji Cmentarzy Żydowskich https://cemetery.jewish.org.pl/list/c_100

Jednak ponieważ na wielu inskrypcjach nie ma nazwisk zmarłych, identyfikacja tych osób była utrudniona. Udało nam się uzupełnić dane dotyczące 179 osób na podstawie ich aktów zgonu. Oznakowanie macew na przedstawionej liście odpowiada numeracji w bazie danych Fundacji Dokumentacji Cmentarzy Żydowskich.

l#6, Estera Koenigsbuch, rytualna wdowa po Mojżeszu Helleru, córka Jakoba i Małki Koenigsbuch, szynkarzy w Gosprzydowej; zmarła w Brzesku 7 listopada 1933 w wieku 82 lat

l#24; Malke Niche Eichenholz, córka Gittli Eichenholz i Chaskela Fenigera z Brzeska; zmarła w Brzesku 22 września 1921 w wieku 28 lat

l#39; Reisla Kalfus, córka Mojżesza i Tauby Kalfus z Tymowej, zmarła w Brzesku  19 marca 1919 w wieku 50 lat

l#52; Bina  Glasner, rytualna wdowa po Mojżeszu Jass, córka Schaji i Ryfki Glassnerów z Biesiadek, zmarła w Biesiadkach 26 marca 1920 w wieku 84 lat  

l#79; Dobe Lieberman recte Falek, córka Chaima Hirscha i Marjemy Falek, zmarła w Brzesku 15 stycznia 1920 w wieku 75 lat

l#98; Syma Ruchel Tellerman, rytualna wdowa po Simlu Matznerze, córka Jakoba Leiba Tellermana i Ryfki Roeder z Brzeska; zmarła w Brzesku  4 października 1916 w wieku  84 lat 

l#103; Sara z domu Pieprz, wdowa po rytualnym mężu Symche Goldblumie  z Szydłowa; córka Dawida i Rechli  Pieprz z Szydłowa; zmarła w Brzesku  7 maja 1917 roku w wieku 80 lat

l#116; Jentel Schmerz, zamężna, córka Abrahama i Ryfki Langerów z Limanowej, zmarła w Brzesku 25 października 1930 w wieku 75 lat

l#131; Eidel Rabenbauer, rytualna żona Mosesa Wildsteina, córka Chaji Rachli Rabenbauer z Brzeska, zmarła  w Brzesku 11 lipca 1923 roku w wieku 46 lat

l#133; Tauba Stimler, wdowa, zmarła w Brzesku 15 stycznia 1940 w wieku 78 lat

l#135; Rebeka Ehrlich, żona Salke Ehrlicha z Nowego Sącza, córka Benjamina i Chany Teitelbaumów z Brzeska, zmarła 29 września 1939 w Brzesku w wieku  38 lat

l#138; Reisel Rifka Heller, żona Salomona Hellera, córka Berla i Elli Silberman, zmarła w Brzesku 11 października 1934 w wieku  43 lat

l#148; Jechet Wiener, żona Szyji Uszera, córka Kalmana i Estery Flaksów, zmarła w Brzesku 19 lipca 1932 w wieku 45 lat

p1#5; Ittel z rodu Forst, rytualna żona Jakoba Glasnera, córka Jakoba i Cypory Marjemy Forstów z Dąbrowej, zmarła w Brzesku 29 kwietnia 1906 w wieku 70 lat

p1#23; Josef Leib Traurig, syn Mindli Traurig z Brzeska, zmarł w Brzesku 5 października 1927 w wieku 7 lat

p1#45b; Majer Hoffer, syn Lowi Isaka i Gittli Hofferów, zmarł w Jadownikach 31 sierpnia 1917 w wieku 90 lat

p1347; Berek Wasserreich, żonaty wyrobnik z Biełczy, syn Leiba i Scheindli z Łysej Góry, zmarł w Bielczy  8 listopada 1925 w wieku 53 lat

p1#56; Jakob Majer Reselpacht, wdowiec, sługa kahalny, syn Mojżesza i Racheli Lei Reselpacht, zmarł w Brzesku 31 sierpnia 1919 w wieku 70 lat

p1#61; Mojżesz Katz, syn Jakoba i Sobeli Katzów z Jarosławia, zmarł w Brzesku 12 stycznia 1919 w wieku 38 lat

p1#67; Samuel Ritter, syn Hirscha i Reisli Ritter z Rzepiennika; zmarł w Brzesku 9 grudnia 1919 w wieku 24 lat

p1#103; Leib Schaechter, nauczyciel żydowski w Ropczycach, syn Feiwla i Nechumy Schaechterów, zmarł w Brzesku 28 kwietnia 1932 w wieku 69 lat

p1#160; Kalman Flaks, syn Majera i Zerli Flaksów w Wiśniczu Nowym, zmarł w Brzesku 27 stycznia 1927 w wieku  68 lat

p1#161; Leser Herbstman rodem z Krosna, pisarz 10-ro przykazań, syn Naftalego i Chany Herbstman, zmarł w Brzesku 6 stycznia 1930 w wieku 70 lat

p1#163; Salamon Schneider, kupiec z Brzeska, syn Hirscha i Rifki Itty, kupców w Chrzanowie, zmarł w Brzesku 27 kwietnia 1932 w wieku 58 lat

p1#166; Simche Leib Templer, syn Chiela Dawida i Estery Hindy Templerów z Brzeska, zmarł w Brzesku 25 października 1922 w wieku 83 lat

p1#167;  Baruch Keller, kupiec z Brzeska, syn Hirscha i Tauby Kellerów, kupców z Nowego Sącza, zmarł w Brzesku 12 marca 1932 w wieku 76 lat

p1#168;  Salamon Perlman, syn Naftali Benjamina i Eidli Freidli Perlmanów z Limanowej; zmarł w Brzesku 2 marca 1923 w wieku 70 lat

p1#169; Aron Josef Westreich, syn Berischa i Sary Ryfki Westreich z Brzeska, zmarł w Brzesku 25 sierpnia 1919 w wieku 69 lat

p1#189; Leser Seelenfreund, kupiec w Brzesku, syn Abrahama i Scheindli Seelenfreundów z Brzeska, zmarł w Brzesku 9 stycznia 1920 w wieku 59 lat

p1#193; Schyja Aba Wachter, syn Jakoba Mojżesza i Pessli Wachter z Nowego Sącza, zmarł w Brzesku  8 lutego 1917 w wieku  75 lat

p1#208; Wolf Blum, syn Salamona i Wittli Blumów, byłych kupców w Rzeszowie, zmarł w Brzesku 21 kwietnia 1901 w wieku 66 lat

p1#209; Mojżesz Klugman, zamieszkały w Brzesku, syn Samuela Markusa i Mindel Klugman, zmarł w Wojniczu 10 marca 1880 w wieku 55 lat      

p1#210; Chiel Gutfreund, syn Schachny i Gitli Gutfreundów z Brzeska, zmarł w Brzesku 1 lutego 1918 w wieku 83 lat

p1#212; Naftali Hersch Teitelbaum, syn Samuela i Racy, zmarł w Brzesku 1 grudnia 1922 roku wieku 72 lat

p1#215; Majer Hirsch Tanenbaum, syn Wolfa i Debory, zmarł w Brzesku 15 lutego 1888 w wieku 73 lat

p1#238;  Pessel Kluger, żona Abuscha Klugera, córka Dawida Chaima i Dobre Loffelholz, zmarła w Brzesku 23 kwietnia 1878 w wieku 64 lat

p1#241; Israel Wolf, syn Naftali i Ettel Perl Wolfów z Brzeska, zmarł 22 grudnia 1884 w wieku 35 lat

p1#249; Salomon Kluger, syn Abe i Liebe Klugerów, zmarł w Brzesku 4 września 1878 w wieku 74 lat

p1#253;  Juda recte Judel Passler, syn Dawida i Ratze Passlerów, zmarł w Brzesku 19 stycznia 1879 w wieku 34 lat     

p1#255; Efroim Broder, syn Samsona i Cilke, zmarł w Brzesku 30 kwietnia 1884 w wieku 62 lat

 p1#256; Lemel Blonder, syn Dawida Josefa i Temerl Blonder, zmarł w Brzesku 21 marca 1880 w wieku 72 lat

p1#257; Isak Majer Reiser, syn Pinkasa i Malki Reiser, zmarł w Brzesku 30 marca 1880 w wieku 52 lat

p1#261; Perl urodzona Rabenbauer, żona Majera Stimlera, córka Dawida i Chaje Rabinbauerów, zmarła w Brzesku 1 grudnia 1885 w wieku 63 lat

p1#264; Teimer z rodu Gaenger, zamężna Schmied, córka Salamona i Ryfki Gaenger z Czchowa, zmarła w Brzesku 10 czerwca 1919 w wieku  41 lat

p1#267; Sara Eidel z rodu Schindler, ritualna żona Gimpla Nidermanna, córka Efroima i Tauby Schindlerów z Brzeska, zmarła  9 stycznia 1904 w Brzesku w wieku 65 lat

p1#268; Genendel Theman, żona Lemela Themana, córka Eliesera i Sussel Windholz, zmarła w Brzesku 14 grudnia 1879 w wieku 76 lat  

p1#270;  Mindel Rywa Larisch, ślubna żona Aschera Larischa, córka Lemla i Genendli Teemanów z Brzeska, zmarła w Brzesku  29 kwietnia 1916 w wieku 70 lat

p1#275; Rifka Landau, żona Benjamina Landau, córka Efroima i Dwojre, zmarła w Brzesku 28 grudnia 1883 w wieku 85 lat

p1#276; Rachel z domu Bester, żona Jakoba Teichlera, córka Samuela i Freidel Bester z Chrzanowa, zmarła w Brzesku 26 grudnia 1884 w wieku 55 lat

p1#277;  Riwke Backer, urodzona Blonder, żona Josefa Backera, córka Chaima Josefa i Itte Rose Blonder, zmarła w Brzesku 23 czerwca 1879 w wieku 50 lat

p1#278; Sussel Reizel urodzona Blonder, żona Berla Abuscha, córka Dawida Josefa i Temerl Scheindel Blonder, zmarła w Brzesku 2 sierpnia 1879 roku w wieku 57 lat

p1#279; Reisel Schewe urodzona Landau, żona Pinkasa Bernsteina, zmarła w Brzesku 20 lutego 1880 roku w wieku 64 lat

p1#284; Juda Einhoren, syn Benjamina i Mindli Schewy Einhorenów, kupców w Wiśniczu, zmarł w Brzesku 26 września 1890 roku w wieku 46 lat   

p1#286; Israel Gelberger, syn Jozefa i Debory Gelbergerów,  byłych szynkarzy w Brzesku, zmarł w Brzesku 5 października 1886 roku w wieku 48 lat

p1#287; Rachel Flaster, żona Chaima Flastera, córka Eliasza i Leji Gottselig, zmarła w Brzesku 23 grudnia 1889 roku w wieku 52 lat

p1#288; Chaskel Blonder, syn Jozefa  Samuela Blondera z Buczkowa, zmarł w Szczepanowie 27 marca 1884 roku w wieku 70 lat

p1#291; Kalman Stechler, syn Chaima Stechlera, zmarł w Brzesku 28 lipca 1882 w wieku 58 lat

p2#4;  Isaak Epstein zamieszkały w Jasieniu, syn Jonasza i Sary, zmarł w Jasieniu 8 lutego 1882 w wieku  70 lat

p2#5; Salamon Steinlauf zamieszkały w Mokrzyskach, syn Mosesa i Sary Steinlauf; zmarł w Mokrzyskach 12 października 1882 w wieku 50 lat

p2#6;  Wolf Ber Schwarzkachel, syn Jakoba i Idel Schwarzkachel, zmarł w Brzesku  15 czerwca 1881 roku w wieku  40 lat

p2#7; Saul Wolf Braun, syn Isaaka i Reisel Braun, zmarł w Brzesku 16 lutego 1883 roku w wieku 63 lat

p2#8; Israel Rosenbaum, syn Manele i Chane Rosenbaum, zmarł w Brzesku 17 lutego 1884 roku w wieku 47 lat  

p2#12;  Złate Borgenicht, rytualna wdowa po Leibie Borgenicht, córka Judy i Dwojry Binenstok, zmarła w Brzesku 15 grudnia 1895 roku w wieku 65 lat

p2#14; Sara Pippersberg, wdowa po Markusie Pippersbergu, córka Kalmana i Breindli, zmarła w Brzesku 4 grudnia 1891 roku w wieku 64 lat

p2#15; Chaja Sara Wasserfall, wdowa po Mojżeszu Wigdorze Wasserfall, córka Mojżesza i Małki Cluwy Grun z Wiśnicza, zmarła w Brzesku 3 stycznia 1893 roku w wieku 84 lat

p2#16; Glukel Gottselig, wdowa po Leibie Gottseligu, córka Mandla i Chai Wolmutów z Brzeska; zmarła w Brzesku 27 listopada 1892 roku w wieku 53 lat

p2#17; Debora Einhoren, żona Mojzesa Einhoren, córka Mojzesa Issera Dessera i Laje Desser z Brzeska, zmarła w Brzesku 25 lutego 1886 roku w wieku 45 lat

p2#18; Chaje Jochwet z domu Templer, żona Markusa Ungara, córka Abrahama Jakoba i Sary Rifki Templer z Brzeska, zmarła w Brzesku 1 maja 1885 roku w wieku 58 lat

p2#23;  Cypora Braun falsche Stimler, rytualna wdowa po Herschu Seligu Stimlerze, córka Isaaka Wolfa i Sary Scheindli Braunów z Brzeska, zmarła w Brzesku 25 stycznia 1901 roku w wieku 64 lat                                                              

p2#26; Chane Dwojre Goldstein, wdowa po Abrahamie Jakobie Goldsteinie, córka Abrahama i Gittli Simchy  Waserstromów z Jasienia, zmarła w Brzesku 28 lipca 1895 roku w wieku 66 lat 

p2#30; Abraham Mojżesz Einhorn, syn Wolfa i Chaji Cerli Einhornów, zmarł w Brzesku 20 lutego 1892 roku w wieku 52 lat

p2#31; Isaak Tanenbaum, syn Majera Herscha i Sary Tanenbaumów, zmarł w Brzesku 26 grudnia 1894 roku w wieku 41 lat

p2#36;  Sima urodzona Blaugrund, żona Efroima Reinera, córka Jakoba i Ittel Blaugrundów, zmarła w Brzesku 21 marca 1881 roku w wieku 70 lat

p2#42; Kreindel Heller, zona Saula Hellera, córka Mojzesa Gerschona i Racheli Hellerów, zmarła w Brzesku 3 października 1882 roku w wieku 53 lat

p2#43; Malke Heller, córka Saula i Kreindli Hellerów, zmarła w Brzesku 3 kwietnia 1877 roku w wieku 6 lat 

p2#47; Scheindla Tydor, wdowa po Schyi Tydorze, córka Chaima i Reisli Henci Manheimerów z Brzeska, zmarła w Brzesku 8 marca 1896 roku w wieku 60 lat

p2#50; Josef Nute Theeman, żonaty szynkarz, syn Lemla i Genendli Theemanów, zmarł w Brzesku 5 kwietnia 1901 roku w wieku 65 lat

p2#80; Pesel urodzona Grohs, córka Mendela i Taube Grohsów z Jadownik, zmarła w Jadownikach 10 listopada 1880 roku w wieku 67 lat

p2#85; Ester urodzona Greschler, nazwisko po pierwszym mężu Schindler, po drugim mężu Minz, córka Jonasa i Cypre Greschlerów z Uszwicy, zmarła w Brzesku  11 stycznia 1882 roku w wieku 73 lat

p2#86; Riwe Ebelstein, urodzona Brandstatter, żona Abrahama Ebelsteina, córka Jozefa i Chane Brandstatterów z Brzeska, zmarła w Brzesku 31 grudnia 1882 roku w wieku 76 lat

p2#87; Leiser Mingelgrun, syn Peretza i Jechel Mingelgrunów z Brzeska, zmarł w Brzesku 14 stycznia 1882 roku w wieku 73 lat    

p2#88; Dawid Teichler, syn Isaaka i Chane Teichlerów z Jasienia, zmarł w Brzesku 22 grudnia 1882 roku w wieku 57 lat

p2#89; Matel urodzona Fischler, zona Markusa Selenfreunda, córka Eisiga i Chane Fichlerów z Uszwicy, zmarła w Porębie Spytkowskiej 29 listopada 1885 roku w wieku 25 lat 

p2#92; Reisel Epstein, rytualna żona Salomona Flanka, córka Jonasa i Sary Epsteinów, zmarła w Brzesku 7 lutego 1885 roku w wieku 60 lat

p2#93;  Liebe Lehman, rytualna żona Barucha Simche Feldbranda, córka Natana i Laje Lehman z Brzeska, zmarła w Brzesku 21 maja 1885 roku w wieku 50 lat

p2#94; Blime Hirsch, żona Rubina Zolfrista, córka Hesche i Reike Hirschów z Brzeska, zmarła w Brzesku 25 marca 1885 roku w wieku 63 lat   

p2#100; Cyrla Laub, wdowa po Feiwlu Laubie, szynkarka w Jadownikach, córka Mojżesza i Gołdy Scheindli Glasscheibów z Klasna, zmarła w Jadownikach 15 lutego 1890 roku w wieku 38 lat 

p2#101; Reisel Goldstein, rytualna żona  Wolfa Neumanna, córka Samuela Beera i Perły Goldsteinów z Brzeska, zmarła w Brzesku 16 stycznia 1885 roku w wieku 32 lat

p2#103; Rachla urodzona Cyter; nazwisko pierwszego męża Klausner, żona Abrahama Enda, córka Dawida i Rifke Cyterów, zmarła w Brzesku 10 grudnia 1887 roku w wieku 44 lat 

p2#104; Taube Weissbard, żona Arona Westreicha, córka Treitela i Freidy Kalfus, zmarła w Brzesku 30 maja 1883 roku w wieku 75 lat

p2#110; Marjem Weisbart, rytualna żona Leiba Wilehforta, córka Arona i Tauby Weisbartów, zmarła w Brzesku 10 czerwca 1893 rokuw wieku 50 lat

p2#111; Ittla Weiss, rytualna żona Szymona Weissa, córka Majera i Chaji Pippersbergów z Brzeska; zmarła w Brzesku 8 grudnia 1893 roku w wieku 37 lat

p2#112; Feigel Forscher, rytualna żona Abrahama Forschera, córka Abrahama Aby i Chany Mindli Ferderberów z Brzeska; zmarła w Brzesku 15 września 1893 roku w wieku 45 lat 

p2#114; Hene Gittel, zona Israela Tellermana, córka Leiba i Chaji Sternreichów z Wiśnicza, zmarła w Brzesku 30 kwietnia 1891 roku w wieku 50 lat

p2#116; Salamon Schiffer, syn Natana i Tauby Schifferów, zmarł w Brzesku 7 marca 1889 roku w wieku 53 lat

p2#117;  Salamon Steinlauf, syn Mosesa i Sary, zmarł w Mokrzyskach 12 października 1882 roku  w wieku 50 lat

p2#118;  Sussman Feelgut, syn Mojzesa i Freidli Riwki Feelgutów z Brzeska, zmarł w Brzesku 19 stycznia 1887 roku w wieku 65 lat

p2#121; Isak Kreiswirth, syn Arona i Sary Kreiswirthów, zmarł w Brzesku 13 stycznia 1899 roku w wieku 70 lat

p2#124;  Israel Bukspan, syn Arona Bukspana i Scheindli Laji Matzner, zmarł w Brzesku 26 stycznia 1896 roku w wieku 10 lat i 10 miesięcy

p2#126; Dawid Steinlauf, syn Treitla Steinlaufa i Recheli Saurteig z Okocimia, zmarł w Okocimiu 29 czerwca 1895 roku w wieku 34 lat

p2#127; Dawid Kernkraut, piekarz z Brzeska, syn Mehachema i Chaji Kernkrautów z Wisnicza, zmarł w Brzesku 13 lutego 1896 roku w wieku 58 lat

p2#128; Markus Templer, syn Abrahama Jakoba i Sary Ryfki Templerów, zmarł w Brzesku 15 kwietnia 1896 roku w wieku 72 lat

p2#133; Mojżesz Weisbard, syn Joela i Biny, zmarł w Brzesku 17 sierpnia 1898 roku w wieku 56 lat

p2#135; Eisig Orbach, syn Herscha Majera Orbacha i Estery Chany z Herzbergów, zmarł w Brzesku 18 sierpnia 1898 roku w wieku 24 lat

p2#139; Karolina recte Kersel, rytualna żona Schwarza, córka Matesa Branda i Mirli z Korcina, zmarła w Brzesku 7 kwietnia 1896 roku w wieku 55 lat

p2#142; Jochwet z rodu Niederman, zona rytualna Mojżesza Malza, zmarła w Brzesku 18 września 1905 roku w wieku 70 lat

p2#144; Hersch /Moses/ Perlstein, syn nieślubnych rodziców Chiela Mosesa i Estery Debory Perlstein z Brzeska, zmarł w Brzesku 4 lipca 1894 roku w wieku 4 lat i 6 miesięcy (szkarlatyna)

p2#145;  Mordke /Moses/ Perlstein, syn nieślubnych rodziców Chiela Mosesa i Estery Dwojry Perlstein z Brzeska, zmarł w Brzesku 24 czerwca 1894 roku w wieku 3 lat, 2 miesięcy i 16 dni (szkarlatyna)

p2#146; Reisel Goldberger, zona rytualna Salamona Steinlaufa z Okocimia, córka Kalmana Goldbergera, zmarła w Okocimiu 5 lutego 1893 roku w wieku 20 lat

p2#149; Niche Teichler, rytualna wdowa po Berlu Teichlerze z Brzeska, córka Markusa i Sussli Klauserptaków z Wiśnicza, zmarła w Brzesku 25 listopada 1899 roku w wieku 72 lat

p2#150; Malka Tauba Wasserfall, rytualna żona Seliga Wasserfalla, córka Schabsy i Gittli Schindlerów z Brzeska, zmarła w Brzesku 5 października 1900 roku w wieku 58 lat

p2#151;  Perla Tydor recte Finder, córka Leisera i Eidli Finder, zmarła w Brzesku 29 listopada 1901 roku w wieku 62 lat

p2#152; Scheindla Mingelgrun, rytualna wdowa po Mendlu Mingelgrunu, córka Efroima Samuela i Sussli Mingelgrun z Brzeska; zmarła w Brzesku 7 lipca 1902 roku

p2#153; Chane Ettel Bransdorfer, rytualna żona Schaji Jamera, córka Jakoba Beera i Laji Hindy Bransdorfer, zmarła w Brzesku 8 sierpnia 1902 roku w wieku 74 lat

p2#155; Blima Blonder falsze Feilgut, córka Wolfa Jakoba Feilguta i Ruchli Blonder, zmarła w Brzesku 29 sierpnia 1903 roku w wieku 23 lat

p2#156; Udla Weiskirch, rytualna wdowa po Mojżeszu Weiskirchu, córka Berla Findera i Eidli Weiskirch, zmarła w Przyborowie 19 stycznia 1904 roku w wieku 74 lat

p2#158; Laje Silberman, wdowa po Mendlu Silbermanu, córka Mojżesza i Hence Rosenfeldów z Brzeska, zmarła w Brzesku 17 czerwca 1907 roku w wieku 81 lat

p2#169; Malka Fischelberg, rytualna wdowa po Israelu Fischelbergu, córka Wolfa i Freidy, zmarła w Brzesku 9 grudnia 1908 roku w wieku 96 lat

p2#180; Rachela Lea Klapholz, żona Henocha Klapholza, burmistrza w Brzesku, córka Mosesa Nemdla i Jachety Klapholzów z Nowego Sącza, zmarła w Brzesku 23 października 1904 roku w wieku 43 lat

 p2#184; Golde Verderber falsche Mingelgrun, córka Laji Verderber i Abrahama Mojżesza Mingelgruna, zmarła w Brzesku 16 listopada 1901 roku w wieku 20 lat i 6 miesięcy

p2#185; Niche z domu Dorflaufer, zamężna Neuman, córka Israela Dawida i Sary Dorflaufer z Brzeska; zmarła w Brzesku 16 wrtześnia 1901 roku w wieku 26 lat                                                          

p2#190; Gule Hoschander, wdowa po Jakobie Hoschanderze, córka Mechla i Elli Wolfów z Wiśnicza, zmarła w Brzesku 22 września 1898 roku w wieku 65 lat

p2#191; Etka Goldberger, rytualna żona Leiby Wolfa Hirschkowicza, córka Chaima Dawida i Sary Goldbergerów z Dębicy, zmarła w Brzesku 4 lipca 1898 roku w wieku 30 lat

p2#196; Bluma Herschfeld, rytualna żona Wolfa Herschfelda, córka Hirscha i Sary Westreichów z Brzeska, zmarła w Brzesku 16 stycznia 1897 roku w wieku 58 lat

 p2#200; Sara Riwka z rodu Koenigsbuch, rytualna wdowa po Herschu Kalfus, córka Arona i Estery, zmarła w Brzesku 27 stycznia 1905 w wieku 67 lat

 p2#201; Sara Alta z rodu Teichteil, rytualna żona Majera Szyji Koenigsbucha, córka Berla i Estery Teichteilów z Brzeska, zmarła w Brzesku 14 stycznia 1905 roku  w wieku 50 lat

  p2#205; Schyfra Brandstatter, wdowa po Mojżesze Brandstatter, córka Wolfa i Chaji Cerli Einhornów, zmarła w Brzesku 13 kwietnia 1903 roku w wieku 70 lat

 p2#218; Ittel Florenz, żona Bezallela Florenza, córka Judy Leiba i Lifeie(?) Abter z Wiśnicza; zmarła w Brzesku 29 czerwca 1886 roku w wieku 70 lat

 p2#220; Gittel Feigel Kornhauser, wdowa po Mojżesze Dawidzie Kornhauzerze, córka Maneli i Chany Rosenbaumów z Brzeska, zmarła w Brzesku 3 lutego 1906 roku w wieku 85 lat

 p2#221; Schyfra Brandstatter, wdowa po Majerze Brandstatter, córka Wolfa i Chaji Cerli Einhornów, zmarła w Brzesku 13 kwietnia 1903 roku w wieku 70 lat

 p2#224; Freida Lipschitz, wdowa po rabinie Salamonie Lipschitzu, córka Abrahama Chaima i Breindli Horowiców, rabinów w Lisku, zmarła w Brzesku  2 listopada 1887 roku w wieku  82 lat

 p2#225; Cirla Schiff, wdowa po Noachu Schiffie, córka Tobiasa i Mindli Lipschitzów w Brzesku, zmarła w Brzesku 21 grudnia 1935 roku w wieku 89 lat

 p2#226; Sussla Landau, zamężna, córka Majera Rafaela i Freidy Ziegler z Krościenka, zmarła w Brzesku 27 marca 1919 roku w wieku 75 lat                                                                                                                                                 

 p2#227; Neche Klausner, żona Altera Klausnera, córka Chaima i Reisli Henci Manheimerów z Jasienia, zmarła w Brzesku 6 kwietnia 1897 roku w wieku 77 lat

 p2#229; Ester Hinda z domu Templer, drugie nazwisko Krauter, trzecie Wieliczkier, córka Zussla i Riwy Templerów z Brzeska, zmarła w Brzesku 25 września 1887 roku w wieku 65 lat

  p2#230; Chawe Sara Schindler, wdowa po Laibie Schindlerze, córka Arona Mojżesza i Eidli Schindlerów, zmarła w Brzesku 25 lipca 1887 roku w wieku 59 lat

 p2#231; Beile Scheindel Wolf, wdowa po Mendlu Wolfie, córka Judy i Rifki Kleinbergerów z Brzeska, zmarła w Brzesku 10 maja 1898 roku w wieku 81 lat

 p2#232; Rachel Garfunkel, rytualna żona Samuela Garfunkela, córka Dawida Mendla i Reisli Blonderów z Brzeska, zmarła w Brzesku 20 czerwca 1898 roku w wieku 42 lat

 p2#233; Chane Preger, rutyalna żona Heschla Teitelbauma, córka Chaima Pregera i Mirli Kornhauser, zmarła w Brzesku 9 lipca 1899 roku w wieku 30 lat

 p2#236; Gittel Teichler, wdowa po Efroimie, córka Efroima i Chaji, zmarła w Brzesku 29 listopada 1896 roku w wieku 90 lat

 p2#239; Ittel Brandstatter, rytualna wdowa po Naftalim Brandstatterze, córka Mojżesza i Rifki Lieby Zeughauserów, zmarła w Wokowicach 22 listopada 1900 roku w wieku 73 lat

  p2#252; Israel Meilech Schullerer, syn Tobiasza i Rifki Schullerer z Dąbrowy, zmarł w Brzesku 12 stycznia 1908 roku w wieku 20 lat

p2#255; Alter Schindler, rytualnie żonaty, syn Efroima i Tauby Schindlerów z Brzeska, zmarł w Brzesku 11 listopada 1910 roku w wieku 76 lat

  p2#260; Salamon Schiffer starszy, syn Mojżesza i Chaji Malki, zmarł w Brzesku 28 grudnia 1902 roku w wieku 67 lat

 p2#262; Abusch recte Abraham Jakob Bierenbaum, wdowiec, syn Markusa Herscha i Laji Bierenbaumów z Wiśnicza, zmarł w Brzesku 7 czerwca 1902 roku w wieku 71 lat

 p2#263; Abraham Samuel Schlachet, rytualny wdowiec, syn Gerschona i Rechli Schlachetów z Brzeska, zmarł w Brzesku 10 maja 1902 roku w wieku 80 lat

 p2#265; Dawid Salamon Oerbach, syn Efraima i Chawy Oerbachów, zmarł w Brzesku 31 maja 1939 roku w wieku 80 lat, 2 miesięcy i 14 dni

 p2#268; Schulem Frank recte Steinhaus, syn Markusa Franka i Ruchli Feige Steinhaus z Nowego Sącza, zmarł w Brzesku 14 kwietnia 1933 roku w wieku 60 lat

 p2#270; Mendel Mingelgrun, syn Abrahama Mojzesa i Frimety, zmarł w Brzesku 3 maja 1885 roku w wieku 12 lat i 6 miesięcy

 p2#280; Samuel Teichteil, rytualny wdowiec, syn Jozefa i Cyny, zmarł w Brzesku 5 lutego 1902 roku w wieku 70 lat

 p2#281; Naftali Brandstatter, syn Benjamina i Mindli, zmarł w Brzesku 29 września 1897 roku w wieku 73 lat

 p2#284; Treitel Weisbard, syn Arona i Tauby Jettli, zmarł w Brzesku 23 marca 1906 roku w wieku 72 lat

p2#285; Treitel Steinlauf, rolnik, rytualny wdowiec, syn Kalmana i Laji Stejnlaufów z Okocimia, zmarł w Okocimiu 28 czerwca 1904 roku w wieku 77 lat

p2#286; Schyja Tydor, syn Isaaka Leiba i Itke Tydor, zmarł w Brzesku 17 listopada 1885 roku w wieku 53 lat

p2#288; Juda Kaufman, rzeźnik rytualny w Brzesku, syn Samuela Leiba i Gittli Kaufmanów, zmarł w Brzesku 27 grudnia 1923 roku w wieku 84 lat

p2#295; Tevel Perlman, syn Schaje Lemela i Perl, zmarł w Brzesku  30 listopada 1884 roku w wieku 55 lat

 p2#297; Abraham Jakob Kopel Goldstein, syn Jozefa Markusa i Chaji Goldsteinów, zmarł w Brzesku 19 lutego 1892 roku w wieku 79 lat

 p2#298; Hillel Backer, sługa bożnicy, syn Jakoba i Freidy Hillelów, zmarł w Brzesku 12 maja 1897 roku w wieku 66 lat

 p2#304; Jozef Epstein, gospodarz gruntowy w Jasieniu, syn Isaaka i Rifki, zmarł w Jasieniu 12 kwietnia 1903 roku w wieku 61 lat

  p2#305; Eisig Abele Langer, syn Salamona i Beile Malki, zmarł w Brzesku 2 lutego 1903 roku w wieku 76 lat

  p2#311; Mendel Abusch, syn Schaji i Mindli, zmarł w Brzesku 2 grudnia 1890 roku w wieku 74 lat

 p2#312; Jozef Beidner, syn Dawida i Keili, zmarł w Brzesku 21 stycznia 1889 roku w wieku 45 lat

p2#313; Berl Abusch, syn Schaji i Mindel Abusch, zmarł w Brzesku 8 stycznia 1879 roku w wieku 68 lat

p2#315; Treitel Bransdorfer, syn Jakoba i Gitel, zmarł w Brzesku 2 listopada 1881 roku w wieku 47 lat    

p2#316;  Mendel Desser, wdowiec, syn Mojżesza Issera i Rozy, zmarł w Brzesku 15 lutego 1888 w wieku 68 lat

p2#317; Mojżesz Konigsbuch, syn Jakoba i Malki Konigsbuchów, zmarł w Brzesku 4 marca 1891 roku w wieku 49 lat

p2#318; Mendel Herbsman, syn Naftali i Chany z Krosna, zmarł w Brzesku 6 grudnia 1892 roku w wieku 30 lat

p2#320; Hena Rachla, żona Abrama Hirschfelda, córka Schaje i Rose Berów, zmarła w Brzesku 28 października 1886 roku w wieku 45 lat

p2#326; Mojzes Buchsbaum, syn Israela i Freidel z Nowego Sącza, zmarł w Brzesku 29 grudnia 1883 roku w wieku 55 lat

p2#327;  Benjamin Desser, syn Mendela i Cyna Desser, zmarł w Brzesku 15 grudnia 1883 roku w wieku 33 lat

p2#330; Jozef Kohs, syn Leiba i Sary z Wiśnicza, zmarł w Brzesku 14 kwietnia 1886 roku w wieku 62 lat

p2#331; Mojżesz Feldschreiber, syn Joska i Frimety z Wiśnicza, zmarł w Pomianowej 1 kwietnia 1880 roku w wieku 52 lat

p2#334; Sara Kohs, żona Jozefa, córka Dawida i Taube Steger, zmarła w Brzesku 20 czerwca 1886 roku w wieku  47 lat

p2#336; Mojżesz Krauter, syn Isaaka i Doby, zmarł w Brzesku 6 lutego 1903 roku w wieku 74 lat

p2#343; Chaim Prager z Wiśnicza, syn Samuela i Lieby z Wiśnicza, zmarł w Brzesku 6 marca 1916 roku w wieku 65 lat

p2#348; Mojzes Dawid Landau, syn Beryscha i Syssli Landau, zmarł w Brzesku 22 czerwca 1884 roku w wieku 5 lat – starszy brat dziadka Dova, Lobla Landau

p2#351; Ioachim Seelengut, syn Arona i Riwy Idesy, zmarł w Brzesku 29 września 1891 roku w wieku 80 lat

p2#352; Mendel Wolf, syn Chaima i Malke, zmarł w Brzesku 11 stycznia 1881 roku w wieku 65 lat;

p2#357;  Berl Westreich, syn Markusa i Malke, zmarł w Brzesku 12 czerwca 1879 roku w wieku 60 lat