20.01.2024 | Redaktor

Byli żydowscy uczniowie i absolwenci brzeskiego gimnazjum, los których pozostaje nieznany

Pomimo intensywnych poszukiwań archiwalnych, nadal nie udało się ustalić, co stało się z 31 byłymi uczniami i absolwentami brzeskiego gimnazjum. Najprawdopodobniej, większość z nich zginęła w latach wojny, lecz nie pozostało żadnych dokumentów, które by to potwierdzały. Są to:

1. Bernstein Mindla
Urodzona w Bochni 26 lutego 1916 roku; uczęszczała do brzeskiego gimnazjum tylko w roku szkolnym 1931/1932.

2. Bruh Maks (Majer)
Urodzony w Jadownikach 17 sierpnia 1906 roku, syn kupca z Jadownik Abrahama Bruh i Rywy z domu Stampriegel, uczęszczał do gimnazjum w latach 1917-1919.

3. Bruhand Leib
Urodzony w Brzesku 24 października 1924 roku, syn  Mojżesza Friedmana i Sussli Bruhand, uczęszczał do gimnazjum w roku szkolnym1937/38.

4. Ebelstein Abraham
Urodzony w Brzesku 28 stycznia 1898 roku, syn Jakoba Ebelsteina, blacharza w Brzesku, i Mesche Warenhaupt, mieszkał na ul. Głowackiego,uczęszczał do gimnazjum w latach 1911-1914, był bardzo dobrym uczniem. Przeniósł sie z rodziną do Ostrawy w Czechach, tam ukończył  z wyróżnieniem IV klasę w 1915 roku.

5. Fischler Anna (Chane Laje)
Urodzona w Uszwi 26 lutego 1902 roku, córka kupca Salamona Fischlera/Krautwirta i Sary z domu Engelstein/Jakubowicz, uczęszczała do gimnazjum w latach 1915-1917.

6. Grossberg Manfred
Urodzony we Lwowie 12 lipca 1904 roku; syn Seweryna Grossberga, komisarza skarbowego w Brzesku; mieszkał z rodziną na ul. Głowackiego, 42; uczęszczał do gimnazjum w roku szkolnym 1915/1916; w poprzedzającym roku uczył się w gimnazjum w Wiedniu.

7. Gruber Abraham Leiser
Urodzony w Brzesku 27 maja 1904 roku, syn Jozefa Grubera, kupca w Brzesku i Feigel z domu Langer. W 1906 roku rodzina przeprowadziła się do Tarnowa; Abraham Leiser uczęszczał do brzeskiego gimnazjum w roku szkolnym 1916/1917. Później rodzina wyemigrowała do Austrii, zamieszkali w Wiedniu. W latach wojny zostali zamordowani brat i rodzice Abrahama Leisera; jego los pozostaje nieznany.

8. Hausmann Benedykt
Urodzony w Drohobyczu 23 sierpnia 1903 roku, syn kupca Pinkasa Hausmana; uczęszczał do gimnazjum w latach 1917-1919, w tym czasie mieszkał u wdowy Rebeki Lindner na ul. Okocimskiej.

9. Herschthal Julian Artur
Urodzony w Krakowie 4 lipca 1900 roku, syn brzeskiego adwokata Stefana (Salema Schachny) Herschthala i Salomei (Stefanii) z domu Rzędowskiej. Uczęszczał do gimnazjum w latach 1911-1914. Był bardzo dobrym uczniem, ze wszystkich przedmiotów miał najwyższe oceny. Rodzice i młodszy brat Stanisław przeżyli wojnę; Julian Artur i jego młodsza siostra Janina najprawdopodobniej zostali zamordowani.  

10. Herschthal Janina
Urodzona w Krakowie 17 marca 1903 roku, córka brzeskiego adwokata Stefana (Salema Schachny) Herschthala i Salomei (Stefanii) z domu Rzędowskiej; uczęszczała do gimnazjum w roku szkolnym 1913/14. Rodzice i młodszy brat Stanisław przeżyli wojnę; Janina i jej starszy brat Julian Artur najprawdopodobniej zostali zamordowani.

11. Hofsteter Chaje Mindel (Mina)
Urodzona w Rzeszowie 18 stycznia 1907 roku, córka Szyji Hirscha (Osiasa) Hofstetera z Zakliczyna i Debory z domu Muenz, uczęszczała do gimnazjum w roku szkolnym 1918/1919.

12. Hollander Leon Leib
Urodzony w Dąbrowie 9 sierpnia 1897 roku, syn Michała i Cilli Hollander w Dąbrowej; najpierw uczył się w Wiedniu, do brzeskiego gimnazjum uczęszczał w latach 1915-1918, w tym czasie mieszkał u Salomona Kohsa na ul. Głowackiego.

13. Kalfus Sprinca
Urodzona w Brzesku  28 grudnia 1906 roku, córka krawca Salamona Jakoba Fischelberga z Radłowa i  Mirly Kalfus; uczęszczała do gimnazjum w latach 1919-1923 .

14. Klapholz Marjem
Urodzona w Brzesku 4 października 1902 roku, córka burmistrza Henocha Klapholza i Racheli Lei z domu Klapholz; uczęszczała do gimnazjum w roku szkolnym 1912/1913.

15. Kochane Regina
Urodzona w Szczurowej 22 października 1919 roku; uczęszczała do gimnazjum w roku szkolnym 1933/1934.

16. Kornhauser Leibisch
Urodzony w Jadownikach 2 czerwca 1902 roku, syn szynkarza Majera Kornhausera i Gittel z domu Bruhand; uczęszczał do gimnazjum w latach 1913-1919.

17. Kornhauser Rachela
Urodzona we wsi Piaski-Drużków 28 marca 1913 roku, uczęszczała do gimnazjum w roku szkolnym 1930/1931.

18. Lichtensztejn Efrem
Urodzony w Białymstoku 1 kwietnia 1906 roku; syn kupca Szmula Jony Lichtensztejna i Simy Idy z domu Mrogowicz; uczęszczał do gimnazjum tylko w klasie maturalnej w roku szkolnym 1924/1925, w tym czasie mieszkał w Brzesku u Pani Święcickiej na ul. Kościuszki.

19. Lieberman Regina (Rosalia)
Urodzona w Brzesku 3 czerwca 1908 roku, córka fijakra Mendela Liebermana/Falek i Marjem z domu Rosenblum; uczęszczała do gimnazjum w roku szkolnym 1920/1921.

20. Loffelholz Israel Beer
Urodzony w Pomianowej31 grudnia 1888 roku, syn Josefa Loffelholza i Simy Vogelhut, uczęszczał do gimnazjum w roku szkolnym
1916/1917.

21. Reibach Sydonija
Urodzona w Brzesku 27 marca.1910 roku, córka Chaima Izaka (Joachima) Reibacha, geometra w Brzesku i Gittli z domu Heller z Tarnopola; mieszkała na ul. Mickiewicza, uczęszczała do gimnazjum w latach 1920-1924.

22. Reichenberg Norbert Leon (Nachim Leib)
Urodzony w Brzesku 17 sierpnia.1902 roku, syn kupca Israela Tannenbauma, i Rosalii Reichenberg z Krakowa; uczęszczał do gimnazjum w latach 1912-1918.

23. Scheidlinger/Herszkowicz Chana Laja
Urodzona w Brzesku 11 sierpnia 1911 roku, córka krawca Wolfa Leiba Scheidlingera/Herszkowicza z Radłowa i Feigli z domu Kornhauser; uczęszczała do gimnazjum w latach 1921-1925.

24. Schwimmer Jozef
Urodzony w Groble 21 kwietnia 1900 roku, syn  handlarza drewnem Abrahama Monderera i Itte Schwimmer; uczęszczał do gimnazjum w roku szkolnym 1912/1913, w tym czasie mieszkał w Brzesku u Jakoba Bluma. 

25. Seelengut Hene Helena,
Urodzona w Brzesku 21 kwietnia 1901 roku, córka Altera Seelenguta, kupca w Brzezowcu i Gittli z domu Epstein; uczęszczała do gimnazjum w latach 1915-1919; podczas wojny zostali zamordowani rodzice i dwójka rodzeństwa Hene, jej los pozostaje nieznany.

26. Seelengut Sara
Urodzona w Brzesku 16 maja 1906 roku, córka kupca Chaima Majera Seelenguta/Goldmana i Ettel z domu Zollman; uczęszczała do gimnazjum w roku szkolnym 1916/17; podczas wojny zostali zamordowani rodzice i siostra Sary; jej los pozostaje nieznany.

27. Siedlisker Maurycy Dawid
Urodzony w Dębicy 1 czerwca 1903 roku, syn  zegarmistrza Bernarda Siedliskera i Ruchli z domu Loffelholz; rodzina mieszkała w Jasieniu i Pomianowej; uczęszczał do gimnazjum w roku szkolnym 1915/16.

28. Silberman Tauba Necha,
Urodzona w Sędziszowie 16 grudnia 1914 roku; uczęszczała do gimnazjum w latach 1930-1932.

29. Spielman Israel Leib (Henryk)
Urodzony w Borzęcinie 6 grudnia1904 roku; syn kupca Wolfa Jakoba Spielmana i Elly z domu Grunberger; uczęszczał do gimnazjum w latach 1917-1919, mieszkał wtedy w Brzesku przy ul. Głowackiego, 244. W latach wojny zostali zamordowani rodzice i dwójka rodzeństwa Israela Leiba; jego los pozostaje nieznany.

30. Torbe Juliusz
Urodzony w Tarnowie 20 grudnia 1923 roku; uczęszczał do gimnazjum w latach 1935-1938.

31. Wasserman Zelman Nechuniasz
Urodzony 28 grudnia 1897 roku w Dąbrowie Tarnowskiej, syn zegarmistrza Szaji Wassermana i Elki Reizel Schonmann; uczył się najpierw a szkole w Tarnowie; do brzeskiego gimnazjum uczęszczał w latach 1915-1918.

Ciągle mamy nadzieję, że uda się ustalić, co spotkało tych ludzi.

Metryki szkolne wszystkich uczniów brzeskiego gimnazjum są  przechowywane w archiwum Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Brzesku. Zdjęcia w tym artykule – to fragmenty tych szkolnych świadectw.

© Anna Brzyska, 2024