18.08.2021 | Redaktor

Brzesko po pożarze 1904 roku

Tak wyglądało Brzesko po pożarze 1904 roku, kiedy zostało zniszczono około 70% wszystkich zabudowań. Dopiero patrząc na te zdjęcia możemy docenić pracę ówczesnego burmistrza Henocha Klapholza i członków rady miasta, którzy wzięli na siebie odpowiedzialność za odbudowę Brzeska. Oto jak pożar 1904 roku był opisany w protokole posiedzenia Rady Gminnej 28 sierpnia 1904 roku: ”Straszna klęska, jaka nawiedziła w dniu 25 lipca 1904 roku całe prawie miasto tutejsze, podczas której, oprócz 228 numerów domów, spłonęło w płomieniach przeszło 400 budynków gospodarskich z całym mieniem i tegorocznymi zbiorami, towarem, sprzętami i nieruchomościami, tak że obecnie 3.500 dusz zostaje bez odzieży, dachu i chleba, tułając się po strychach i celtach wojskowych, wzbudzając litość i rozdzierając serca widzów – zmusza radę miejską do zajęcia się nieszczęśliwymi…” Właściwie, miasto musiało zostać odbudowane prawie od zera. I to burmistrzowi Klapholzowi Brzesko w znacznej mierze zawdzięcza swój obecny wygląd, między innymi nowe murowane kamienice zamiast poprzedniej drewnianej zabudowy (jak również powstanie elektrowni, kanalizacji miejskiej i brukowanych ulic).


Zdjęcia pocztówek pochodzą ze strony https://picryl.com/search?q=Brzesko

Śródmieście i ruiny głównej brzeskiej synagogi
Kościół św. Jakuba i brzeski Rynek
Tymczasowe namioty dla mieszkańców, którzy utracili swoje domy

© Anna Brzyska, 2021