30.04.2017 | Redaktor

Badania georadarowe miejsca grobu masowego na cmentarzu żydowskim w Brzesku

Historia budowy pomnika na grobie masowym na cmentarzu żydowskim w Brzesku zaczęła się w lutym 2017 roku, kiedy to Pani Janina Kaczmarowska opowiedziała mi o mordzie Żydów na cmentarzu następnego dnia po likwidacji getta:

To  był już rok 1942. Widziałam to na własne oczy. Patrzyłam przez okno, kiedy esesmani prowadzili ulicą 17 Żydów. Była tam rodzina Klingerów.
Ojciec był już tego dnia zastrzelony – zamordowano go, kiedy był zmuszony wyjść ze swojej kryjówki. Ale matka z córką szli razem w tej grupie, trzymały się za ręce. Doprowadzono ich wszystkich na cmentarz, gdzie był już wykopany głęboki dół. Kazano im się rozebrać do naga, złożyć swoje ubrania w jednym miejscu, Później kazano im ustawić się przed tym dołem, Niemcy strzelali każdemu w tył głowy, tak że ciała padały wprost do dołu. Później go zakopano. Grób tych 17 osób też powinien znajdować się niedaleko bramy cmentarnej. Może Pani go znajdzie? 

Tych 17 Żydów rozstrzelano we wrześniu 1942, następnego dnia po likwidacji getta w Brzesku. To były osoby ukrywające się w różnych kryjówkach. Niestety, zostały odnalezione. Najpierw zebrano ich na jednym podwórku w Brzesku, później odprowadzono na cmentarz

Egzekucję tych Żydów obserwował Pan Bednarski – on mieszkał tuż naprzeciwko cmentarza, tego domu już nie ma, i widział wszystko ze strychu swojego domu. Opowiedział mi to wszystko.

W lutym 2017 roku odnalazłam na cmentarzu żydowskim miejsce, gdzie mógłby znajdować się ten grób. Po prawej od postawionego w 1947 roku pomnika w pamięć o 200 Żydach zamordowanych w czerwcu 1942 roku  można było zauważyć ogrodzone miejsce, gdzie wcześniej stał pomnik, ale niestety został zniszczony. Napisałam do ani Iwony Zawidzkiej (autorki książki „Cmentarz żydowski w Brzesku”), rozmawiałam z Panem Jackiem Filipem, Dovem Landau i jeszcze paroma osobami. Niestety, nie udało się ustalić, co to był za pomnik, kiedy powstał ani w jakich okolicznościach został zburzony.

W kwietniu 2017 roku Pan Aleksander Schwarz z Centralnej Komisji Rabinicznej do Spraw Cmentarzy Żydowskich przyjechał do Brzeska, żeby za pomocą georadara przeprowadzić nieinwazyjne badania. Te badania potwierdziły lokalizację grobu masowego.  Bardziej szczegółowe wyniki badań można znaleźć na stronie prowadzonej przez Pana Schwarza Fundacji „Zapomniane”: https://zapomniane.org/miejsce/brzesko-grob-1/

Szukając dokumentów związanych z mordem brzeskich Żydów, zwróciłam się do Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie. W odpowiedzi otrzymałam kilka dokumentów, które świadczą o tym, że na cmentarzu powinny się znajdować kilka grobów masowych zamordowanych brzeskich Żydów.  Zrozumieliśmy, że najprawdopodobniej nigdy się nie dowiemy, czy w tym miejscu zostali pochowani 17 Żydów, o których mówiła Pani Kaczmarowska, czy inne ofiary Holokaustu. W związku z tym postanowiliśmy postawić pomnik ku czci wszystkich zamordowanych brzeskich Żydów. Ale zanim to mogło dojść do skutku, musieliśmy jeszcze załatwić sporo fpormalności.

Janina Kaczmarowska opowiada o losie brzeskich Żydów
Miejsce możliwej lokalizacji grobu masowego, luty 2017
Badania georadarowe