Skip to main content
rząd: p2numer: 40ur: ━zm: 11.09.1847imię ojca: Yaakov

MacwaMacwa

Kobieta dzielna, bezdzietna (Ps 113,9)

….

swą dłoń otwierała przed ubogim

i swą rękę wyciągała do biedaka (Prz 31, 20). Pani

… córka pana Jaakowa z rodu Kohenów

(odeszła) w początek miesiąca tiszri (5)608 [11 września 1847]

Niech jej dusza zostanie związana w węźle życia

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie autorstwa Jolanty Kruszniewskiej)
Macwa