Skip to main content

Shlomo Menahem Mendel Mingelgrun

rząd: p2numer: 292ur: 1849zm: 14.02.1890imię ojca: Natan Neta Yehuda

MacwaMacwa

Pocieszenie było daleko i zniknęło

Tu pochowany

Będą go gorzko opłakiwać

Jego dusza znajdzie odpoczynek w niebie

Utrzymywał się z pracy rak swoich

Od urodzenia aż do śmierci

Kroczył uczciwą drogą

Szlomo Menachem Mendel

Syn pana Natana Nety Jehudy

Jego dusza odeszła 24 szwat (5)650 [14 lutego 1890]

Niech jego dusza zostanie związana w węzeł życia

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie na język angielski autorstwa Efrat Golditsch; polskie tłumaczenie Anny Brzyskiej)

Wydzielone na zielono litery tworzą chronogram –  po dodaniu wartości liczbowych tych liter otrzymamy rok śmierci: 1+40+50+8+40+200+8+100+40+40+50+6+6+1+10+50 = 650

Chronogram zaczyna się od litery alef zaznaczonej na macewie kropką, a kończy się przed skrótem לפ”ק („według małej rachuby”)

Wydzielone na czerwono litery są zaznaczone kropkami w inskrypcji na macewie; co wskazuje na to, że tworzą akrostych – imię zmarłego, Menachem

Akt zgonu: Mendel Mingelgrun, żonaty, rzeźnik, syn Natana Judy i Chaji Mingelgrun, byłych rzeźników w Brzesku, zmarł w Brzersku o 4 nad ranem 15 stycznia 1890 roku w wieku 61 lat

 

Macwa