Skip to main content

Scheindel Kempler

rząd: p2numer: 25ur: 1854zm: 19.03.1940imię ojca: Dawid Yehuda

MacwaMacwa

Tu jest pochowana

Scheindel Kempler

Córka pana Dawida Jehudy. Odeszła 9 adar II

(5)700 roku [19 marca 1940]. Kobieta sędziwa i skromna

W zachowywaniu przykazań Pana była uważna

Wychowywała swych synów na drogach Tory

Niech jej dusza będzie związana w węźle życia

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie autorstwa Jolanty Kruszniewskiej)

Akt zgonu: Scheindel Blonder, wdowa, bez zatrudnienia, zmarła w Brzesku 19 marca 1940 roku w wieku 86 lat. Dane z aktów urodzenia jej dzieci: rodzicami Scheindel byli Leib Dawid i Drobna Blonder z Brzeska, a rytualnym mężem Simon Kempler.

Określenie „rytualny mąż” odnosi się do faktu, że para zawarła wyłącznie ślub religijny, a nie cywilny.

Macwa