Skip to main content

Shifra Brandstatter

rząd: p2numer: 221ur: 1825-1832zm: 13.04.1903imię ojca: Zeev Volf

MacwaMacwa

Tu jest pochowana

Odeszła do swej ziemi w czasie swej starości

Pan ją odkupił i odeszła do miejsca swego spoczynku

Ustała świeżość jej lat

Lamentujcie nad nią wszyscy jej synowie

W wieku lat 78 odeszła do wieczności

W swej starości została zabrana 2 dnia Pesach [16 nisan]

Pani Schifra, córka pana Zeewa Wolfa

W (5)663 roku [13 kwietnia 1903]. Niech jej dusza będzie związana w węźle życia

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie autorstwa Jolanty Kruszniewskiej)

Wydzielone na czerwono litery są zaznaczone kropkami w inskrypcji na macewie; co wskazuje na to, że tworzą akrostych – imię zmarłej i jej ojca, Schifra bat Zeew

 

Akt zgonu: Schifra Brandstatter, wdowa po Mojżesze Brandstatterze, córka Wolfa i Chaji Cerli Einhornów, zmarła w Brzesku w południe 13 kwietnia 1903 roku w wieku 70 lat

Macwa