Skip to main content

Asher Schlenger

rząd: p2numer: 213ur: 1854zm: 18.04.1915imię ojca: Menachem Mendel

MacwaMacwa

Tu jest pogrzebany

Aszer Schlenger

Z Faściszowej

Oj, biada nad odejściem męża

Zacnego i prawego, ze swego chleba dawał ubogim

W wieku 62 lat odszedł do wieczności

Nasz nauczyciel, pan i mistrz Aszer, syn naszego nauczyciela, pana i mistrza

Menachema Mendla. Odeszła jego dusza 4 ijar

(5)675 roku [18 kwietnia 1915]. Niech jego dusza będzie związana w węźle życia

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie autorstwa Jolanty Kruszniewskiej)

Dane z akt metrykalnych: Aszer Schlenger, ur. w 1854,  szynkarz w Faściszowej ( okręg metrykalny Czchów), żonaty, żona Serel Sauerstrum

Macwa