Skip to main content

Ester

rząd: p1numer: 271ur: ━zm: 14.12.1865imię ojca: Dov Ber

MacwaMacwa

I przyszła kolej na Esterę (Est. 2, 15)

Krzyk… płacz

Tu jest pochowana*

Więc zapłaczmy

Głośno i gorzko nad

Odejściem kobiety dzielnej

Młodej wiekiem jak róża

Jeszcze kwitnąca została ścięta

……………… zmarła

w najlepszych swych latach. Niech zapłaczą

nad tym wszyscy, którzy ją znali

Kobieta poważana, prawa

Pani Ester, córka pana Dowa Bera

Odeszła jej dusza w dobrej sławie 6 dnia święta chanuka

626 wedle krótkiej rachuby [14 grudnia 1865]. Niech jej dusza będzie związana w węźle życia

Ze świętej gminy Rzeszów

 

*litery pe i nun okalają zwrot więc zapłaczmy

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie autorstwa Jolanty Kruszniewskiej)
Macwa