Skip to main content

Sara

rząd: p1numer: 263cur: 1843zm: 13.01.1903imię ojca: Yona

MacwaMacwa

Tu jest pochowana

Jej dobre imię będzie pamiętane na wieczność,

Wolę męża czyniła przez wszystkie swe dni

Jej dom był otwarty dla biedaków i ubogich*

W wieku 60 lat odeszła do wieczności

Pani Sara, córka pana Jony. Odeszła 14 tewet

663 wedle skróconej rachuby [13 stycznia 1903]. Niech jej dusza będzie związana w węźle życia

 

*w inskrypcji hebrajskiej powinno być:

ביתה היה פתוח – jej dom był otwarty (midrasz Pirkei Awot 1,5)

Pierwsze litery w wersach 2-4 hebrajskiej inskrypcji tworzą imię zmarłej, Sara (w inskrypcji na macewie wyróżnione kropką nad literą)

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie autorstwa Jolanty Kruszniewskiej)
Macwa