Skip to main content

Necha Lea Kohs

rząd: p1numer: 233ur: 1844zm: 21.06.1915imię ojca: Shlomo

MacwaMacwa

Tam pochowałem Leę (Rdz. 49:31)

Tu jest pochowana

Lament nad śmiercią kobiety wielmożnej, drogiej duszy

Pani Necha Lea Kos (Kohs), córki pana Szlomo. Odeszła 9

Tamuz roku 675 wedle skróconej rachuby [21 czerwca 1915]. Niech jej dusza będzie związana w węźle życia

Dusza delikatna i szanowana, biada z powodu jej śmierci

Serce społeczności miasta pozostało w bólu z powodu jej odejścia

W wieku 73 lat odeszła w dobrej sławie do miejsca swego spoczynku

Wzniosła się w niebiosa, by cieszyć się przebywaniem w blasku Najwyższego*

Pieśń żałobną wznieśmy z powodu odejścia jej duszy

Żona Icchaka Aharona Kosa (Kohsa)

 

*dosłownie w blasku Szechiny (określenie talmudyczne, dotyczące obecności Boga)

Wyróżnione w hebrajskim tekście litery (w inskrypcji na macewie oznaczone kropką) tworzą imiona zmarłej: Necha Lea bat Szloma Kos (Kohs). Są to litery w wersach 6-10, rozpoczynające kolejne wyrazy. Ostatni werset o powiększonych literach wychodzi poza oznaczone liniowanie.

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji, jej tłumaczenie i komentarze autorstwa Jolanty Kruszniewskiej)

Dane z akt metrykalnych: Laja Necha Kohs z domu Riegelhaupt, córka Salamona i Sary Riegelhauptów; urodzona w 1844, w 1866 wyszła za mąż Izaka Kohsa, mieszkała w Wojniczu

Macwa