Skip to main content

Chana Perel

rząd: p1numer: 229ur: ━zm: 15.11.1869imię ojca: Yeheskiel David

MacwaMacwa

Tu jest pochowana

Kobieta skromna, młoda wiekiem

Pani Chana Perel córka naszego nauczyciela, pana i mistrza

Jecheskiela Dawida. Odeszła 11 kislew

530 wedle skróconej rachuby [15 listopada 1869]. Niech jej dusza będzie związana w węźle życia

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie autorstwa Jolanty Kruszniewskiej)
Macwa