Skip to main content

Ester

rząd: p1numer: 228bur: ━zm: 04.02.1856imię ojca: Avraham

MacwaMacwa

Kobieta poważana

I skromna, młoda wiekiem, pani

Ester córka pana Abrahama. Odeszła 15

Szwat roku 616 wedle skróconej rachuby [22 stycznia 1856]

Niech jej dusza będzie związana w węźle życia

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie autorstwa Jolanty Kruszniewskiej)
Macwa