Skip to main content

Chaim Englander

rząd: p1numer: 175aur: 1892zm: 22.01.1937imię ojca: Moshe

MacwaMacwa

Tu jest pogrzebany

Mąż prawy i szanowany, młody wiekiem

Pobożny nasz nauczyciel, pan Chaim

Syn rabina Mosze z Krościenka, oby jego światło świeciło i promieniowało nadal,

Odszedł dnia 10 miesiąca szwat 697 wedle skróconej rachuby [22 stycznia 1937]

Chaim opuścił swój dom i odszedł do ogrodu Eden na swój odpoczynek

Wyszła jego dusza w świętości i czystości w dzień jego odejścia

Był pełen bojaźni bożej i dbał o wypełnianie micw i przykazań

Dostał się do niebios jego duch i jego dusza

Odszedł w dobrej sławie i opuściło go życie

Niech jego dusza będzie związana w węźle życia

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie autorstwa Jolanty Kruszniewskiej)

Wyszczególnione litery tworzą imię zmarłego, Chaim (były pomalowane innym kolorem farby)

Akt zgonu: Chaim Englander, kupiec w Brzesku, syn Mojżesza i Sary Englanderów z Krościenka, zmarł w Brzesku 22 stycznia 1937 roku w wieku 45 lat

Macwa