Skip to main content

Shlomo Schneider

rząd: p1numer: 163ur: 1873zm: 27.04.1932imię ojca: Tzvi

MacwaMacwa

Tu jest pogrzebany

Jego imię Szlomo i za swoją pracę otrzymał zapłatę.

Nauczał, żył przykazaniami Pana i je wypełniał

Wybitny w pobożności i bojaźni bożej

Żył w pokorze przez wszystkie swe dni

Dawał ze swego chleba ubogim

Czynieniem sprawiedliwości i dobrych uczynków wspierał biedaków

W szczodrości swego serca bardziej niż siłą swoich rąk.

Mocą w moc wzrastał (Ps 84, 8), aby był oświecony światłością żyjących (Hi 33, 30).

Pobożny (chasyd) nasz nauczyciel, pan Szlomo Ben Cijon,

Syn pobożnego naszego nauczyciela, pana Cwi, potomek gaona

Autora książki Pne Jehoszua, niech pamięć sprawiedliwego będzie błogosławiona*, odeszła jego dusza dzień po

święcie Pesach** (5)692 [22 nisan 5692 – 27 kwietnia 1932]. Niech jego dusza będzie związana w węźle życia

 

* rabin i talmudysta Jaakow Jehoszua Falk (1680, Kraków – 1756, Offenbach am Main, Niemcy)

**Zmarł prawdopodobnie po zachodzie słońca, stąd wpisano dzień po zakończeniu Pesach, zaś w akcie zgonu 27.04.

Wydzielone na czerwono litery tworzą akrostych – imię zmarłego, Szlomo ben Cwi.

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie autorstwa Jolanty Kruszniewskiej)

Akt zgonu: Salamon Schneider, kupiec w Brzesku, syn zmarłych Herscha i Rifki Itty Schneiderów z Chrzanowa, zmarł w Brzesku 27 kwietnia 1932 roku w wieku 58 lat, 10 miesięcy i 23 dni.

 

Macwa