Skip to main content

Arie Leibish Scholel

rząd: p1numer: 118aur: 1846zm: 25.09.1926imię ojca: ━

MacwaMacwa

… i sprawiedliwość. Utrzymywał się

Z pracy swych rąk i dla Tory

Wyznaczał czas*. Ten oto pan Arie

Syn Tuwie, pokój niech będzie z nim, który odszedł w dobrej sławie

W wieku lat 80, w 1 dzień półświęta

Sukot** roku 687 roku [25 września 1926] wedle skróconej rachuby

Niech jego dusza będzie związana w węźle życia

Lejbisz Scholel

Z Zakliczyna

 

*por. Talmud Babiloński, traktat Szabat 31,11. Jest to odniesienie do obowiązku studiowania Tory, któremu podlegają wszyscy mężczyźni.

**czyli 17 tiszri

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji, jej tłumaczenie i komentarze autorstwa Jolanty Kruszniewskiej)

 

Macwa