Skip to main content

Tshaite Holzer

rząd: p1numer: 6ur: ━zm: 17.10.1910imię ojca: Menachem

MacwaMacwa

Tu leży dobra, uczciwa, skromna kobieta

Bogobojna, wszystkie swoje czyny spełniała w wierze

Była dobrego serca, miłosierna, lubiła czynić dobro i dawała jałmużnę

Wzrastała w hojności, zaspokajając głodne dusze

W tajemnicy ratowała biednych, sieroty i wdowy.

I tak wiele dobrych cnót było jej udziałem

Żałoba jest ciężka dla jej męża i potomstwa

Pociecha zniknęła z oczu wszystkich, którzy ją znali

Jej duch powrócił do niebios, tam jej zapłata jest gotowa

Tam jej sława i dobra pamięć zostaną pobłogosławione

Pani

Tshaite Holzer

Córka pana Menachema

Zmarła w dobrym wieku 67 lat

14 tiszri, w wigilię Sukkot, 5671 [17 października 1910]

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie na język angielski autorstwa Yossi Elran; polskie tłumaczenie Anny Brzyskiej)

 

Macwa