Skip to main content

Beila Pesel Goldstein

rząd: lnumer: 94ur: 1864zm: 19.03.1929imię ojca: Efraim

MacwaMacwa

Tu pochowana

Sędziwa i uczciwa kobieta

Oddana przykazaniom Bożym

Do nędzarza wyciągała swe ręce [Prz 31,20]

Pani beila Pesel

Córka pana Efraima błogosławionej pamięci

Zmarła 7 adar II 5689 [ 19 marca 1929]

Niech jej dusza zostanie związana w węzeł życia

Żona pana Eliakima Goldsteina

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie na język angielski autorstwa Idan Livne; polskie tłumaczenie Anny Brzyskiej)

 

Dane z aktu zawarcia małżeństwa: Jukiel Goldstein, syn Jakoba Goldsteina i Feigel z domu Federgrun, urodzony w Jadownikach w 1864 roku, i Pessel Beile Monderer, córka Efroima Monderera i Sary z domu Schreiber, urodzona w 1864 roku, pobrali się w Brzesku w 1901 roku.

 

Macwa