Skip to main content

Sara Heuberger

rząd: lnumer: 54aur: 1855zm: 11.05.1927imię ojca: ━

MacwaMacwa

Tu jest pochowana

Pani

Sara

Heuberger

Córka pana Arie Leiba. Kobieta poważana

I skromna, lat 72. Odeszła

Do wieczności 9 ijar (5)687 (11.05.1927)

Niech jej dusza będzie związana w węźle życia

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie autorstwa Jolanty Kruszniewskiej)

Dane z aktu zawarcia małżeństwa: Sara Vogelhut urodziła się w Więckowicach w 1858 roku, córka Leiba i Chaji, w 1877 roku wyszła za mąż za Marka Heubergera z Jadownik

Macwa