Projekty

Projekty Stowarzyszenia obejmują różne obszary związane ze wspólną polsko-żydowską historią Brzeska i powiatu brzeskiego; dbamy nie tylko o przeszłość naszego regionu, lecz również o dialog polsko-żydowski, nawiązując współpracę z żydowskimi rodzinami o brzeskich korzeniach, ze szkołami i uniwersytetami w Izraelu i USA.

1 Brzesko: łączy nas pamięć

Zaczynając od 2015 roku w Brzesku są organizowane coroczne Marsze Pamięci w rocznicę likwidacji getta, a w 2019 roku wprowadziliśmy wydarzenia towarzyszące, które maja na celu uczcić nie tylko tragiczną śmierć, lecz również życie brzeskich Żydów. Współorganizatorami wydarzenia są Urząd...

Więcej
2 Historia Żydów Brzeska i powiatu brzeskiego

Trudno określić czas osiedlenia się Żydów w Brzesku i powiecie brzeskim. Najprawdopodobniej nie było ich tutaj do końca wieku XV, natomiast na pewno mieszkali już w wieku XVIII. 

Więcej
3 Żydowskie rodziny

Pragniemy ocalić od zapomnienia historię żydowskich rodzin, które kiedyś mieszkały w Brzesku i powiecie brzeskim. Jeżeli posiadacie Państwo informację o takich rodzinach, prosimy o kontakt.

Więcej
4 Tablice informacyjne na cmentarzu żydowskim w Brzesku

Powstałe w 2022 roku tablice informacyjne przedstawiają historie niektórych z pochowanych na cmentarzu ludzi, tych, którzy mieszkali w Brzesku w XIX i początku XX w. oraz tych, którzy zginęli w latach Zagłady.

Więcej
5 Porządkowanie cmentarza żydowskiego w Brzesku

Od 2015 roku dbamy o cmentarz żydowski przy ul. Czarnowiejskiej: regularnie wycinamy krzaki i drzewa-samosiejki i zbieramy śmieci

Więcej
6 Brzesko na starych zdjęciach i pocztówkach

Zbieramy stare zdjęcia i pocztówki dotyczące przedwojennego życia w Brzesku

Więcej
7 Wspomnienia świadków Zagłady

Zbieramy świadectwa starszych osób, które pamiętają czasy drugiej wojny światowej.

Więcej
8 Polacy ratujący Żydów z powiatu brzeskiego

Z wdzięcznością pamiętamy o ludziach, którzy - ryzykując nie tylko własnym życiem, lecz również życiem swoich rodzin, obawiając się nie tylko Niemców, lecz również sąsiadów - ratowali Żydów w latach Zagłady. W Brzesku i powiecie brzeskim było ich niemało. Zbieramy...

Więcej
9 Konkurs „Znamy wasze imiona”

Organizowany od 2017 roku  coroczny konkurs „Znamy wasze imiona” jest skierowany do uczniów  szkół powiatu brzeskiego. Konkurs jest organizowany we współpracy z miejskim ośrodkiem kultury i odbywa się pod honorowym patronatem burmistrza Brzeska. Celem konkursu jest odtworzenie historii  poszczególnych żydowskich...

Więcej
10 Konkurs fotograficzny „Okruchy pamięci”

Zorganizowany w 2022 roku konkurs fotograficzny dla szkolnej młodzieży i dorosłych mający na celu upamiętnienie śladów obecności społeczności żydowskiej Brzeska i okolic.

Więcej
11 Film „Dov Landau: moje Brzesko”

Były mieszkaniec Brzeska, ocalały z Zagłady Dov Landau wspomina czasy dzieciństwa, chodząc ulicami swojego rodzinnego miasta.

Więcej
12 Wystawa w muzeum regionalnym

W 2017 roku w muzeum regionalnym w Brzesku została otworzona wystawa stała, poświęcona przedwojennej żydowskiej społeczności miasta. W 2019 roku były pozyskane nowe materiały, które dopełniły wystawę.

Więcej
13 Upamiętnienie miejsca pochówku rozstrzelanej żydowskiej rodziny

Chcemy upamiętnić grób żydowskiej rodziny, która została rozstrzelana  w 1944 roku w lesie na obrzeżach wsi Brzeźnica. Projekt współfinansowany przez Forum Dialogu.

Więcej
14 Dokumentacja cmentarza żydowskiego

W latach 2017-2018 udało nam się  zebrać fundusze na pracę Fundacji Dokumentacji Cmentarzy Żydowskich w Brzesku. Spisywanie macew na cmentarzu żydowskim przy ul. Czarnowiejskiej rozpoczęło się w maju 2018 roku i zostało zakończone jesienią 2019. Informację o nagrobkach można znaleźć...

Więcej
15 Współpraca z uniwersytetami UNCC i Queens university of Charlotte, USA

Od dwóch lat studenci z USA przyjeżdżają do Brzeska, żeby razem z uczniami ZSP #1 i mieszkańcami miasta porządkować cmentarz żydowski.

Więcej
16 Spotkania Dova Landau z mieszkańcami Brzeska

Zaczynając od 2015 roku odbywają się regularne spotkania ocalałego z  Zagłady Dova Landau z mieszkańcami Brzeska, uczniami szkół i odwiedzającymi Brzesko grupami młodzieży.

Więcej
17 Współpraca z rodzinami żydowskimi o brzeskich korzeniach

Wspieramy rodziny żydowskie o brzeskich korzeniach w poszukiwaniu dokumentów archiwalnych; towarzyszymy im przy odwiedzinach rodzinnego miasta ich przodków

Więcej
19 Budowa pomnika na grobie masowym na cmentarzu żydowskim w Brzesku, 2018

W 2018 roku nastąpiło odsłonięcie obelisku na dużym grobie masowym  zlokalizowanym na terenie cmentarza żydowskiego przez Aleksansdra Schwarza z Centralnej Komisji Rabinicznej do spraw cmentarzy.

Więcej
20 Budowa pomnika na grobie masowym na cmentarzu żydowskim w Brzesku, 2017

W 2017 roku Aleksandr Schwarz z Centralnej  Komisji Rabinicznej do spraw cmentarzy zlokalizował 2 groby masowe na terenie cmentarza żydowskiego w Brzesku. Uroczyste odsłonięcie pomnika na pierwszym z nich nastąpiło we wrześniu 2017 roku

Więcej