Projekty

Projekty Stowarzyszenia obejmują różne obszary związane ze wspólną polsko-żydowską historią Brzeska i powiatu brzeskiego; dbamy nie tylko o przeszłość naszego regionu, lecz również o dialog polsko-żydowski, nawiązując współpracę z żydowskimi rodzinami o brzeskich korzeniach, ze szkołami i uniwersytetami w Izraelu i USA.

1 Brzesko: łączy nas pamięć

Zaczynając od 2015 roku w Brzesku są organizowane coroczne Marsze Pamięci w rocznicę likwidacji getta, a w 2019 roku wprowadziliśmy wydarzenia towarzyszące, które maja na celu uczcić nie tylko tragiczną śmierć, lecz również życie brzeskich Żydów. Współorganizatorami wydarzenia są Urząd...

Więcej
2 Historia Żydów Brzeska i powiatu brzeskiego

Trudno określić czas osiedlenia się Żydów w Brzesku i powiecie brzeskim. Najprawdopodobniej nie było ich tutaj do końca wieku XV, natomiast na pewno mieszkali już w wieku XVIII. 

Więcej
3 Żydowskie rodziny

Pragniemy ocalić od zapomnienia historię żydowskich rodzin, które kiedyś mieszkały w Brzesku i powiecie brzeskim. Jeżeli posiadacie Państwo informację o takich rodzinach, prosimy o kontakt.

Więcej
4 Tablice informacyjne na cmentarzu żydowskim w Brzesku

Powstałe w 2022 roku tablice informacyjne przedstawiają historie niektórych z pochowanych na cmentarzu ludzi, tych, którzy mieszkali w Brzesku w XIX i początku XX w. oraz tych, którzy zginęli w latach Zagłady.

Więcej
5 Żydowscy uczniowie brzeskiego gimnazjum

W brzeskim gimnazjum pobierali naukę zarówno katoliccy jak i żydowscy uczniowie.

Więcej
6 Porządkowanie cmentarza żydowskiego w Brzesku

Od 2015 roku dbamy o cmentarz żydowski przy ul. Czarnowiejskiej: regularnie wycinamy krzaki i drzewa-samosiejki i zbieramy śmieci

Więcej
7 Brzesko na starych zdjęciach i pocztówkach

Zbieramy stare zdjęcia i pocztówki dotyczące przedwojennego życia w Brzesku

Więcej
8 Wspomnienia świadków Zagłady

Zbieramy świadectwa starszych osób, które pamiętają czasy drugiej wojny światowej.

Więcej
9 Polacy ratujący Żydów z powiatu brzeskiego

Z wdzięcznością pamiętamy o ludziach, którzy - ryzykując nie tylko własnym życiem, lecz również życiem swoich rodzin, obawiając się nie tylko Niemców, lecz również sąsiadów - ratowali Żydów w latach Zagłady. W Brzesku i powiecie brzeskim było ich niemało. Zbieramy...

Więcej
10 Konkurs „Znamy wasze imiona”

Organizowany od 2017 roku  coroczny konkurs „Znamy wasze imiona” jest skierowany do uczniów  szkół powiatu brzeskiego. Konkurs jest organizowany we współpracy z miejskim ośrodkiem kultury i odbywa się pod honorowym patronatem burmistrza Brzeska. Celem konkursu jest odtworzenie historii  poszczególnych żydowskich...

Więcej
11 Konkurs fotograficzny „Okruchy pamięci”

Zorganizowany w 2022 roku konkurs fotograficzny dla szkolnej młodzieży i dorosłych mający na celu upamiętnienie śladów obecności społeczności żydowskiej Brzeska i okolic.

Więcej
12 Film „Dov Landau: moje Brzesko”

Były mieszkaniec Brzeska, ocalały z Zagłady Dov Landau wspomina czasy dzieciństwa, chodząc ulicami swojego rodzinnego miasta.

Więcej
13 Wystawa w muzeum regionalnym

W 2017 roku w muzeum regionalnym w Brzesku została otworzona wystawa stała, poświęcona przedwojennej żydowskiej społeczności miasta. W 2019 roku były pozyskane nowe materiały, które dopełniły wystawę.

Więcej
14 Upamiętnienie miejsca pochówku rozstrzelanej żydowskiej rodziny

Chcemy upamiętnić grób żydowskiej rodziny, która została rozstrzelana  w 1944 roku w lesie na obrzeżach wsi Brzeźnica. Projekt współfinansowany przez Forum Dialogu.

Więcej
15 Dokumentacja cmentarza żydowskiego

W latach 2017-2018 udało nam się  zebrać fundusze na pracę Fundacji Dokumentacji Cmentarzy Żydowskich w Brzesku. Spisywanie macew na cmentarzu żydowskim przy ul. Czarnowiejskiej rozpoczęło się w maju 2018 roku i zostało zakończone jesienią 2019. Informację o nagrobkach można znaleźć...

Więcej
16 Współpraca z uniwersytetami UNCC i Queens university of Charlotte, USA

Od dwóch lat studenci z USA przyjeżdżają do Brzeska, żeby razem z uczniami ZSP #1 i mieszkańcami miasta porządkować cmentarz żydowski.

Więcej
17 Spotkania Dova Landau z mieszkańcami Brzeska

Zaczynając od 2015 roku odbywają się regularne spotkania ocalałego z  Zagłady Dova Landau z mieszkańcami Brzeska, uczniami szkół i odwiedzającymi Brzesko grupami młodzieży.

Więcej
18 Współpraca z rodzinami żydowskimi o brzeskich korzeniach

Wspieramy rodziny żydowskie o brzeskich korzeniach w poszukiwaniu dokumentów archiwalnych; towarzyszymy im przy odwiedzinach rodzinnego miasta ich przodków

Więcej
20 Budowa pomnika na grobie masowym na cmentarzu żydowskim w Brzesku, 2018

W 2018 roku nastąpiło odsłonięcie obelisku na dużym grobie masowym  zlokalizowanym na terenie cmentarza żydowskiego przez Aleksansdra Schwarza z Centralnej Komisji Rabinicznej do spraw cmentarzy.

Więcej
21 Budowa pomnika na grobie masowym na cmentarzu żydowskim w Brzesku, 2017

W 2017 roku Aleksandr Schwarz z Centralnej  Komisji Rabinicznej do spraw cmentarzy zlokalizował 2 groby masowe na terenie cmentarza żydowskiego w Brzesku. Uroczyste odsłonięcie pomnika na pierwszym z nich nastąpiło we wrześniu 2017 roku

Więcej
22 Wirtualny spacer szlakiem pamięci brzeskich Żydów

Zapraszamy na wirtualny spacer szlakiem pamięci brzeskich Żydów.

Więcej