01

Partnerzy

Jesteśmy bardzo wdzięczni za wsparcie, które otrzymywaliśmy od początku naszej działalności jak od osób prywatnych, tak i od różnych instytucji. Porządkowanie cmentarza żydowskiego przy ul. Czarnowiejskiej, organizacja Marszy Pamięci i wystawy w muzeum regionalnym, upamiętnienie grobów masowych z czasów drugiej wojny światowej, – realizacja tych i innych projektów nie była by możliwa bez życzliwej pomocy mieszkańców Brzeska, potomków brzeskich Żydów i naszych partnerów:

02

Darczyńcy

Nasza działalność nie byłaby możliwa bez finansowego wsparcia wielu osób i instytucji. Każda wpłacona złotówka ma wielką wartość, ponieważ jest wyrazem naszej pamięci, naszego szacunku do ludzi, którzy przez kilka wieków współtworzyli historię Brzeska i zostali zamordowani podczas wojny tylko dlatego, że byli Żydami. Przez ostatnie kilka lat udało nam się między innymi zebrać pieniądze na postawienie dwóch pomników na grobach masowych na cmentarzu żydowskim w Brzesku, jak również na pracę Fundacji dokumentacji cmentarzy żydowskich i na stworzenie tej strony internetowej.

Szczególnie chcielibyśmy wyrazić naszą wdzięczność następującym osobom i instytucjom (w porządku alfabetycznym):

 • Steven Buchsbaum, potomek rodziny Buchsbaum
 • Peter Burns, potomek rodziny Birenbaum-Kleinzahler-Fellman-Schlachet
 • rodzina Cizer, potomkowie Pinkasa Cizera
 • rodzina Dolinski, potomkowie rodzin Teeman i Schmukler
 • rodzina Eichehholz w imieniu potomków Mordechaja Hirscha Eichenholza
 • Yvette Factor
 • Dina Feldman, w imieniu potomków rodziny Drobner
 • Herman Goldberger, potomek rodziny Lipschitz
 • Efrat Goldisz, potomkini rodziny Schindler
 • Serge Goldman, potomek rodziny Blonder-Reiss-Solorowicz
 • Isabelle Grynberg
 • Yehuda Hartman, potomek rodziny Hartman-Zimetbaum
 • Annette Hochstein, potomkini rodziny Schiff
 • Michael Iluz
 • Instytut Pamięci Narodowej, Oddział Kraków
 • rodzina Kirschbaum, potomkowie rodziny Landau-Frisch-Einhorn
 • Janina Kujawska-Tenner
 • Dov Landau, potomek rodziny Landau
 • rodzina Lauer z Londynu w pamięć o rodzinie Teichtahl-Dorflaufer
 • Sidney Lawrence, potomek rodziny Litwin
 • rodzina Lehrer potomkowie rodziny Fischelberg
 • rodzina Mingelgrin, czwórka wnuków Pinkasa Mingelgrina
 • Richard Mintz, potomek rodziny Mintz
 • Agnieszka i Mieszko Musiał
 • Geoffrey Newman, potomek rodziny Neuman z Borzęcina
 • Zuzanna Peters-Musiał
 • Rachele Pfeffer, w pamięć o Aronie Tenenbaumie
 • Sam Polaniecki potomek rodziny Polaniecki-Epstein
 • Marian Put
 • Jakob Reifen, potomek Jakoba Tzvi Reifena
 • Phyllis Rosner
 • Abraham i Diane Schiff, potomkowie rodziny Schiff
 • Susan Schwartz, potomkini rodziny Kreiswirth-Grun
 • Noa Shashar, potomkini rodziny Schiff
 • Itzhak Silberman, potomek rodziny Silberman
 • rodzina Silberspitz z Gnojnika
 • rodzina Slottow, potomkowie rodziny Schindler-Seelengut
 • Isaak i Lea Stengel, potomkowie rodziny Weiss-Klingenfrau
 • Uniwersytet Północnej Karoliny w Charlotte, USA
 • Nava Waldman, potomkini rodziny Waldman
 • prof. Jonathan Webber z Gnojnika
 • prof. Charles Weiss Jr, potomek rodziny Weiss-Seelengut
 • Lucia and Mitchell Weitzman, potomkowie rodziny Berl-Gutfreund
 • rabin Ramon Widmonte, RPA
 • Rivka Yogev, potomkini rodziny Kohane
 • rodzina Zimet, potomkowie Jakoba Tzwi Zimeta