Stowarzyszenie
Pamięć i Dialog.
Wspólna Historia

Wsparcie Historia Stowarzyszenia

Nasza misja

Pragniemy odtworzyć trochę zapomnianą część historii Brzeska i powiatu brzeskiego, przywrócić pamięć o żydowskiej społeczności, która przez kilka wieków współtworzyła Brzesko, lecz została zgładzona przez niemieckich okupantów. Ufamy, że pamięć o wspólnej polsko-żydowskiej historii naszego regionu pomoże zbudować teraźniejszość i przyszłość oparte na otwartości, wzajemnym szacunku i dialogu ponad podziałami.

Zaczęliśmy naszą pracę od porządkowania cmentarza żydowskiego przy ul. Czarnowiejskiej w Brzesku, ale później we współpracy z władzami miasta, Miejskim Ośrodkiem Kultury i szkołami Brzeska powstały kolejne projekty: coroczne Marsze Pamięci w rocznicę likwidacji brzeskiego getta; organizacja wystawy stałej w muzeum regionalnym poświęconej przedwojennej żydowskiej społeczności Brzeska; stworzenie Księgi Pamięci brzeskich Żydów; lokalizacja dwóch grobów masowych na cmentarzu żydowskim i postawienie pomników upamiętniających spoczywające w nich ofiary; nawiązanie kontaktu z wieloma żydowskimi rodzinami o brzeskich korzeniach i wiele innych.

Obecnie w pracę Stowarzyszenia angażuje się wiele osób; pojawiają się nowe projekty. Nasza działalność obejmuje następujące obszary:

  1. Przywracanie pamięci o przedwojennej żydowskiej społeczności Brzeska i powiatu brzeskiego; szerzenie wiedzy o wspólnej polsko-żydowskiej historii regionu.
  2. Rozwijanie kontaktów i współpracy międzynarodowej i międzyreligijnej, w szczególności między młodzieżą.
  3. Ochrona zabytków i miejsc pamięci o znaczeniu historycznym i religijnym na terenie miasta i powiatu brzeskiego
  4. Promowanie postaw wzajemnego szacunku i zrozumienia, szczególnie przy współpracy przedstawicieli różnych kultur, narodowości i religii; promocja i organizacja wolontariatu.

 Cmentarz żydowski przy ul. Czarnowiejskiej w Brzesku - wiosna 2015
Cmentarz żydowski przy ul. Czarnowiejskiej w Brzesku – wiosna 2015

 Cmentarz żydowski przy ul. Czarnowiejskiej w Brzesku  - lato 2018
Cmentarz żydowski przy ul. Czarnowiejskiej w Brzesku – lato 2018