Skip to main content

Tuvia Gutman Kafer

rząd: p1numer: 19ur: 1856zm: 18,08.1918imię ojca: Yitzchak Eliezer

MacwaMacwa

Tu leży

Zacny człowiek, niewinny i uczciwy człowiek, który kroczył prawymi drogami i czynił sprawiedliwość

Nasz nauczyciel, rabin

Tuvia Gutman

Kafer

Syn naszego nauczyciela rabina Icchaka Eliezera błogosławionej pamięci

Tuvia wzniósł się na wyżyny niebios

W wieku 62 lat powstał z krainy Życia

Jego ręce niosły jałmużnę, wspierał ubogich

Dobry człowiek, zostawił rodzinę dla życia

Odszedł do wiecznego spoczynku, do Boga rozpostarł skrzydła

Wszyscy wiedzieli o prawości jego czynów

Na łożu śmierci spocznie w pokoju na zawsze

Jego pamięć będzie trwała wiecznie, jego światło świeci

Obfitość jego dobroci i pamięć o nim powinny trwać aż do zniknięcia księżyca

Zmarł dziesiątego dnia miesiąca Elul 5678 [18 sierpnia 1918]

Niech jego dusza zostanie związana w węzeł życia

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie na język angielski autorstwa Yossi Elran; polskie tłumaczenie Anny Brzyskiej)

Wydzielone na czerwono litery są większe od pozostałych w hebrajskiej inskrypcji na macewie; tworzą imię zmarłego, Tuvia, syn Yitzhaka Eliezera

Akt zgonu: Tobiasz Gutman Kafer, żonaty właściciel realności w Brzesku, syn Izaka i Lei, przemysłowców w Brzesku, zmarł w Brzesku  o 4 rano 17 sierpnia 1918 roku w wieku 62 lat.

Macwa