Skip to main content

Feigel

rząd: p2numer: 79aur: ━zm: 26.03.1878imię ojca: Yitzhak

MacwaMacwa

Tu jest pochowana

Pani Fejgl, córka pana

Icchaka. Odeszła 21 dnia adar II 638 roku

Wedle krótkiej rachuby [26 marca 1878]. Niech jej dusza będzie związana w węźle życia

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie autorstwa Jolanty Kruszniewskiej)
Macwa