Skip to main content

Gitel Rivka

rząd: p2numer: 79ur: ━zm: 04.03.1870imię ojca: Yaakov

MacwaMacwa

Tu jest pochowana

Kobieta cnotliwa w swych czynach

W przestrzeganiu micw Pana była dokładna

Zacna i prawa pani Gitel

Riwka, córka pana Jaakowa. Odeszła jej dusza

5 nisan 630 roku [4 marca 1870] wedle krótkiej rachuby. Niech jej dusza będzie związana w węźle życia

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie autorstwa Jolanty Kruszniewskiej)
Macwa