Skip to main content

Chana Malka

rząd: p2numer: 76ur: ━zm: 13.09.1873imię ojca: Nate

MacwaMacwa

W skrócie: i tam kobieta Chana Malka

Tu jest pochowana

Kobieta poważana i cnotliwa

Pani Chana Malka, córka pana Nate z rodu kohenów

Odeszła 21 elul (5)633 [13 września.1873]. Niech jej dusza będzie związana w węźle życia

 

W nagłówku został zawarty chronogram – wyszczególnione litery po zsumowaniu dają rok śmierci według krótkiej rachuby (w inskrypcji na macewie są zaznaczone kropką).

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie autorstwa Jolanty Kruszniewskiej)
Macwa