Skip to main content

Yitzhak

rząd: p2numer: 55ur: ━zm: 21.07.1866imię ojca: Tzvi

MacwaMacwa

Tu jest pogrzebany

Mąż zacny, pan Icchak

Syn pana Cwi z rodu kohenów. Odszedł 9 aw

626 wedle krótkiej rachuby [21 lipca.1866]. Niech jego dusza będzie związana w węźle źycia

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie autorstwa Jolanty Kruszniewskiej)
Macwa