Skip to main content

Menachem Mendel

rząd: p2numer: 52ur: ━zm: 05.08.1873imię ojca: Michael

MacwaMacwa

Tu jest pogrzebany

Z wysokości zesłał ogień w moje kości i je przeniknął (Lm 1, 13)

Została ścięta kwitnąca róża i uniesiona w niebiosa

Biada, została nagle zabrana droga dusza do nieba

Co zostało przygotowane dla jego duszy, było wedle słów Boga żywego.

Lat 18, był w najlepszych swych latach.

Michael, posłaniec boży, powiedzie go do miejsca jego spoczynku.

Uczeń jesziwy, kawaler Menachem Mendel, syn pana Michaela

Odeszła jego dusza we wtorek 12 aw (5)633 [5 sierpnia 1873]. Niech jego dusza będzie związana w węźle życia

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie autorstwa Jolanty Kruszniewskiej)

Wydzielone na czerwono litery są zaznaczone kropkami w inskrypcji na macewie; co wskazuje na to, że tworzą akrostych – imię zmarłego,  Menachem Mendel ben Michael

Macwa