Skip to main content

Shlomo Zalman Steinlauf

rząd: p2numer: 5ur: 1832zm: 12.10.1882imię ojca: Moshe

MacwaMacwa

W skrócie: (…) Zalman, błogosławionej pamięci, (…) Mosze, wedle krótkiej rachuby*.

Tu jest pogrzebany

Jego imię było sławne

Dla wszystkich, którzy go znali

Ten oto mąż odszedł

Do wieczności i będzie szczęśliwy

Jego odpoczynek. Nie zostanie zapomniana

Na wieczność pamięć o nim aż do kresu dni

Powstanie do swego losu (Dn 12,13). Pan Szlomo

Zalman, syn pana Mosze. Odszedł 1 dnia

Początku miesiąca cheszwan roku

(5)642 [12 października 1882]. Niech jego dusza będzie związana w węźle życia

 

*nagłówek tworzy chronogram – suma liter daje rok śmierci zmarłego – 642. Akronimy użyte w nagłówku nie są zrozumiałe (trudno wywnioskować w tym kontekście, od jakich słów pochodzą)

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji, jej tłumaczenie  i komentarz autorstwa Jolanty Kruszniewskiej)

Wydzielone na czerwono litery tworzą akrostych – imię zmarłego, Szlomo Zalman.

Akt zgonu: Salamon Steinlauf, syn Mosesa i Chaji Sary Steinalufów, zmarł w Mokrzyskach o 10 wieczór 12 października 1882 roku w wieku 50 lat

Macwa