Skip to main content

Feiga

rząd: p2numer: 46ur: ━zm: 09.10.1886imię ojca: Yitzhak

MacwaMacwa

[Pan przebacza nieprawość]

Tu pochowana

Kobieta

Poważana i cnotliwa

Jej dom był szeroko otwarty

Do nędzarza wyciągała swe ręce [Prz 31,20]

Bojaźń Boża była w jej sercu

Przez wszystkie swoje dnizajmowała się dobroczynnością

Tylko dobro i łaskę czyniła  swojemu ludowi

Zmarła w starości

I na koniec dni zmierzy się ze swoim losem

Pani Feiga, córka pana Yitzhaka

Jej dusza odeszła w dobrym imieniu w Jom Kippur 5647 [9 października 1886]

Niech jej dusza zostanie związana w węzeł życia

(Odczytanie hebrajskiej inskrypcji i jej tłumaczenie na język angielski autorstwa Efrat Golditsch; polskie tłumaczenie Anny Brzyskiej)

Pierwsza linijka hebrajskiej inskrypcji – to cytat zawierający zaszyfrowana datę, świadczy o tym początek: לפרט „w skrócie”, i zakończenie: לפ”ק „wedle skróconej rachuby”. Wartość wszystkich liter po kolei w zdaniu אל מוחל עונות:
1+30+40+6+8+30+70+6+50+6+400=647, co odpowiada roku śmierci Feigi.

 

Macwa